Status i forhandlingene med Spekter

Lurer du på hva som skjer med forhandlingene i Spekter-området? Her er en statusoppdatering.

Område 12 – Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst

I område 12 i Spekter - Helse, velferd og oppvekst, ble det 11. mai gjennomført forhandlinger mellom Utdanningsforbundet og barnehagedivisjonen i Norlandia. Partene klarte ikke enes og forhandlingene løftes nå videre til fase 2, bistandsforhandlinger. Dato for dette er ikke satt.

Område 4 - Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag

I område 4 - Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag, har forhandlingene mellom Utdanningsforbundet og Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) blitt sendt videre til fase 2. Dato for disse bistandsforhandlingene er ikke satt. Forhandlingene for Studentsamskipnaden i Oslo er i sluttfasen, mens forhandlingene for Studentsamskipnadene i Stavanger og Sørøst - Norge er sluttførte.

Område 10, 11 og 13 - Helseforetakene

3.mai ble Unios ulike forbund enige med Spekter om de sosiale bestemmelsene for sykehusene, A1-forhandlingene. Partene er blitt enige om å utsette A2-forhandlingene. Norsk sykepleierforbund skal forhandle 30.mai og Utdanningsforbundet 10.juni. Dette gjelder for både område I0, 11 og 13.

Se mer om tariffområdet Spekter her

Se alt om lønnsoppgjøret her