Søk på Utdanningsforbundets klimapris

Nå kan din barnehage, skole eller lærerutdanningsinstitusjon søke på Utdanningsforbundets klimapris på 50.000 kroner. Søknadsfrist er 4. november.

Søk prisen her

Det blir delt ut inntil tre priser på 50.000 kroner hver, og prispengene skal gå til en skole, barnehage eller lærerutdanningsinstitusjon som har jobbet godt med klima og bærekraft.

Utdanningsforbundet ønsker at utdanning i enda større grad skal engasjere barn og unge i klimaspørsmål – og gi økt kunnskap om både klimaendringer og klimaløsninger. Målet med prisen er at den skal virke motiverende og fremme arbeidet med utdanning for bærekraftig utvikling i hele utdanningsløpet.

Kriterier for prisen

En prisvinner må tilfredsstille minst ett av følgende kriterier:

  • Ha innlemmet arbeidet med klima og bærekraft som del av barnehagens, skolens eller lærerutdanningsinstitusjonens virksomhet.
  • Ha bidratt aktivt med å finne fram til eller øke bevisstheten om løsninger på klimautfordringene. Løsningene kan gjerne være lokale og eksempelvis knyttet til energibruk, avfall, innkjøp eller transport.
  • Ha utmerket seg i sitt arbeid med å se klima, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.

Tidligere prisvinnere

Utdanningsforbundets klimapris ble etablert i 2012. Siden den gang har en rekke skoler, barnehager og lærerutdanningsinstitusjoner vunnet prisen. I fjor var det tre vinnere som hver fikk diplom og 50.000 kroner. De var:
Feios skule og barnehage i Vik, Risør videregående skole og Stiklestad skole.
Les mer om prisvinnerne og se filmer om alle vinnerne her 

Slik søker du

Søknaden skal være på maks én side, men legg gjerne ved kortfattede vedlegg med relevant dokumentasjon, for eksempel om tiltak og resultater, eller en anbefaling fra en ekstern aktør.

Klimaprisen vil ikke bli delt ut til klasser eller avdelinger, men til institusjoner som helhet. Prisen er ikke avgrenset til arbeid der medlemmer av Utdanningsforbundet er involvert. Det er åpent for alle å søke. Prisen vil bli delt ut i slutten av november i år.

Spørsmål om klimaprisen kan rettes til Trond Harsvik

Søk her

Les mer her