Særavtaleforhandlingene i KS-området er gjennomført

Fire særavtaler er reforhandlet i KS. Unio er særlig fornøyd med at partene skal kartlegge bruken av egen bil i alle tjenester i kommunene i kommende avtaleperiode.

Det er nylig gjennomført særavtaleforhandlinger i KS-området. Følgende avtaler er revidert:

SGS 1001 – Reiseregulativet
Satsene for kilometergodtgjørelse mv. er revidert i samsvar med statens regulativ. Kompensasjonen for bruk av egen bil i tjenesten økes med 1000 kroner.

Unio er ellers fornøyd med at et utvalg skal kartlegge bruk av egen bil fram til neste revisjon av avtalen.

SGS 1010 – Følge av pasient/klient/bruker/elev
Satsene i avtalen er hevet. Tidligere protokolltilførsel om uenighet om reisetid og arbeidstid er videreført.

SGS 1030 – Avlastere
Timesatsene er hevet tilsvarende økonomisk ramme i hovedtariffavtalen i kapittel 4 for 2023, avrundet opp til nærmeste hele kronebeløp. Satser for utgiftsdekning er regulert tilsvarende KPI for 2023, avrundet til nærmeste hele kronebeløp.

Punkt 5.1 i avtalen har fått en justert ordlyd. Det står nå at «lønn over timesatsene skal vurderes».

Avtalen gjøres gjeldende fra 1.1.23–31.12.24.

SGS 1020 – OU-midler
Avtalen er prolongert.

Det ble ellers enighet om endring av oppsigelsestiden for de generelle særavtalene. Særavtalene må nå sies opp minst tre måneder før utløpstid.

Se mer om tariffområdet KS