Regjeringen må hjelpe fengslede iranske lærere

Utdanningsforbundet har bedt regjeringen i Norge om å starte en dialog med iranske myndigheter om frigivelse av arresterte lærere i Iran.

Lærerfagforeningenes globale organisasjon, Education International, meldte 17. juni at minst hundre lærere er arrestert i Iran i tillegg til navngitte fagforeningsledere. Da hadde myndighetene igjen slått ned på et lærermøte organisert av Samrådet for iranske lærerorganisasjoner.

I forbindelse med 1. mai-markeringen i år har mange fagforeningsledere fra hele Iran blitt fengslet for å ha demonstrert for bedre arbeidsvilkår og for grunnleggende rettigheter for arbeidstakere og befolkning.

Protest til Iranske myndigheter

Utdanningsforbundet har i tillegg til brevet til norske myndigheter også sendt protestbrev til iranske ledere

Det er forkastelig og urettmessig å arrestere lærere for å ha gjennomført fredelige aksjoner – aksjonsformer som er hjemlet i menneskerettighetene. Når disse personene og deres familier utsettes for krenkelser, som kan føre til helseskader, så er dette grunnlag for å ta saken opp med iranske myndigheter, mener Utdanningsforbundet.

Fengslet lærerleder

Det har over lang tid vært vanskelig å drive fagforeningsvirksomhet i Iran. Esmail Abdi, tidligere leder for The Tehran Teacher Association, ble fengslet i 2015 for å forhindre at han deltok på Education Internationals verdenskongress i Ottawa. Fra 2016 ble han igjen fengslet på grunnlag av falsk tiltale og har fått en dom på fengselsstraff fram til 2031. Abdi har sultestreiket siden 1.mai i protest mot det som skjer med hans fagforeningskamerater.

Den lange fengselsstraffen under svært tøffe vilkår, blant annet med isolasjon uten kontakt med verken advokat eller familie, har tært på Abdis helse. I tillegg er familien hans blitt trakassert av sikkerhetsstyrkene.

Krever frigivelse

Utdanningsforbundet krever umiddelbar frigivelse av de fengslede, respekt for lærere og utdanningsansattes rettigheter og de grunnleggende menneskerettighetene, som ytringsfrihet og retten til å organisere seg uten frykt for represalier fra myndighetene.

Les mer