Ny strategisk plan ferdigstilt

Her kan du lese landsmøteperiodens andre og siste strategiske plan som skal gjelde fram til desember 2023.

Vi utdanner Norge 2020–2023 ligger politikken som hele Utdanningsforbundet er forpliktet til å arbeide med i landsmøteperioden. For å gjøre tydelige prioriteringer og styrke den politiske påvirkningen, har organisasjonen også vedtatt en strategisk plan.

Nå er revidert strategisk plan for perioden august 2022 til og med desember 2023 ferdigstilt.

Etter prosesser og innspill fra organisasjonen har sentralstyret vedtatt at de fire strategiske satsingene i foregående år, videreføres med noen justeringer frem til og med desember 2023.

Disse er:

  • Trygge og helsefremmende arbeidsplasser
  • Styring av utdanningssektoren
  • Flere barnehagelærere og økt bemanning i barnehagen
  • Lønnspolitisk offensiv for lærere i skolen

Dokumentet skal nå oversettes til nynorsk og begge språkversjonene skal ferdigstilles i designmalen. Men om du er veldig nysgjerrig og vil ha noe å lese på i sommervarmen, kan du lese det endelig dokumentet i pdf-format ved å trykke på lenken under. 

Utdanningsforbundets strategiske plan 22 - 23 . Utgave 29. juni 2022.pdf