Ny e-læring om godt arbeidsmiljøarbeid

Kurset har som mål å gjøre tillitsvalgte, ledere og verneombud tryggere i arbeidet med arbeidsmiljø. E-læringa viser hva som er viktig, hvorfor det er viktig og hvordan du kan komme i gang med arbeidsmiljøarbeid.

Arbeidsmiljøarbeid kan være krevende, og det er ikke alltid enkelt å komme fram til gode tiltak som treffer utfordringene i arbeidshverdagen. Noen ganger kan det være fristende å kopiere et tiltak som andre har hatt god erfaring med. Men fordi arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, vil ikke dette nødvendigvis gi samme gode resultat overalt. Hva skal til for å komme fram til de gode tiltakene på akkurat din arbeidsplass?

– Denne e-læringen handler nettopp om dette. Hvorfor det er viktig å jobbe med arbeidsmiljøet, hvordan vi finner ut hva som er utfordringene på akkurat vår arbeidsplass og hvilke tiltak vi må sette inn for å få et bedre arbeidsmiljø, sier Turid Buan Øfsti, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet og leder av utvalg for lønns- og arbeidsvilkår.

Øfsti oppfordrer alle tillitsvalgte til å gå gjennom e-læringa, som tar ca. en time.

Utdanningsforbundet2019-TuridBuan├ÿfsti-26.jpg
Turid Buan Øfsti er medlem av sentralstyret i Utdanningsforbundet (Foto: Stig Weston)

– Et godt arbeidsmiljø er viktig for helsen til de ansatte. Men et godt arbeidsmiljø er også lønnsomt fordi det påvirker nærværet på arbeidsplassen, jobbengasjement og kvaliteten på jobben en gjør, understreker Øfsti.

– Å skape et godt arbeidsmiljø er bra for den enkelte, for virksomheten og for samfunnet som helhet. Da er det viktig å jobbe kunnskapsbasert, og her spiller tillitsvalgte en viktig rolle, sier seksjonsleder Monica Varem Pettersen i Arbeidstilsynet.

Hun har vært med å utvikle kurset, som er et samarbeid mellom Unio-forbundene og Arbeidstilsynet. Utdanningsforbundet har sittet i arbeidsgruppa som har utvikla selve e-læringa.

Monica Varem Pettersen i Arbeidstilsynet
Monica Varem Pettersen er seksjonsleder
i Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog
i Arbeidstilsynet (Foto: Arbeidstilsynet)

– Det å kombinere forskningsbasert kunnskap med den erfaringen og kunnskapen om egen arbeidsplass som tillitsvalgte kan bringe inn i samarbeidet, er gull verdt! poengterer hun.

E-læring: Slik jobber du godt med arbeidsmiljø

Sitert

Avbildet: Turid  Buan Øfsti
Turid Buan Øfsti