Lærerutdanningene må gi undervisningskompetanse i flere fag

Regjeringen har i Hurdalsplattformen varslet at de vil «gi kommende lærere mulighet for kompetanse i flere fag og emner …». – Det er et steg i riktig retning. Det er for få fag i de lærerutdanningene vi har i dag, sier Steffen Handal.

De siste årene har Utdanningsforbundet fått bekymringsmeldinger fra ledere, lærere og tillitsvalgte som mener at lærerutdanningene inneholder for få fag som gir undervisningskompetanse i skolen. Dette gjelder spesielt grunnskolelærerutdanningene for 1-7. og 5-10. trinn, samt praktisk-pedagogisk utdanning.

– Utdanningsforbundet ønsker å gjøre noe med dette. Vi vil derfor legge frem et forslag for regjeringen som gjør at nyutdannede lærere uteksamineres med flere fag i lærerutdanningene enn de har i dag. Endringene foreslås innenfor dagens rammeplaner, sier leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Les mer om hva vi mener om framtidsrettet lærerutdanning

Må ofte undervise i flere fag

Lærermangelen er stor i hele landet. I dag kan grunnskolelærere utdannes med to undervisningsfag, noe som gjør dem mindre attraktiv på arbeidsmarkedet. På skoler med få lærere må hver enkelt ofte undervise i flere enn to-tre fag for å få kabalen til å gå opp. Da kan det være vanskelig å tilby full stilling til de lærere som har få fag i sin utdanning. 

– Vårt forslag vil bidra til å gi skolen lærere med kompetanse i flere undervisningsfag. Det trenger skolen.
Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet

– Tiden er ikke inne for en ny reform i lærerutdanningene. Det første kullet i ny grunnskolelærerutdanning uteksamineres våren 2022. Det er viktig at reformer får virke med tanke på å skaffe oss et godt kunnskapsgrunnlag for videreutvikling over tid. Vårt forslag innebærer endringer innenfor dagens rammeplaner for de ulike lærerutdanningene, sier Handal.

Tabellen under viser hvor mange undervisningsfag som i dag inngår i grunnskolelærerutdanningene og praktisk-pedagogisk utdanning.

Lærerutdanning Obligatoriske undervisningsfag Antall
undervisningsfag
Grunnskolelærer 1-7. trinn Norsk og matematikk 3 eller 4
Grunnskolelærer 5-10. trinn Ingen 2 eller 3
Praktisk pedagogisk utdanning Ingen Minst ett

 

Foreslår å øke undervisningsfag

Utdanningsforbundet foreslår at antall undervisningsfag i lærerutdanningene endres slik at grunnskolelærerutdanning for 1-7. trinn inneholder fire undervisningsfag, grunnskolelærerutdanningen for 5-10. trinn inneholder tre undervisningsfag og praktisk-pedagogisk utdanning inneholder to undervisningsfag.

Utdanningsforbundet ønsker å beholde muligheten for masterfordypning i profesjonsrettet pedagogikk og spesialpedagogikk, og at fagene kan erstatte ett undervisningsfag. Disse masterfordypningene gir grunnlag for en lærerprofesjon med bedre forutsetninger for arbeid med profesjonspedagogiske og spesialpedagogiske tema enn tidligere.

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet