Korpås: – En styrer i hver barnehage

– Oppsplitting av lederansvaret er en trussel mot kvaliteten i barnehagen, sier Tormod Korpås, leder i sentralt lederråd i Utdanningsforbundet.

Nylig grep statsforvalteren i Vestland inn og opphevet et kommunestyrevedtak om en ny lederstruktur i seks barnehager i Ullensvang. Kommunen ville dele styreransvaret for seks barnehager slik at to og to barnehager fikk felles styrer. Det blir det ikke noe av etter Statsforvalterens avgjørelse.


– Det er svært gledelig at Statsforvalteren stanset dette i Ullensvang. Men dessverre er det langt fra unikt at kommuner ønsker at barnehager skal dele styrer, sier Korpås.

Korpås viser til at dette skjer til tross for at lovverket egentlig hindrer det. Utdanningsforbundet har lenge jobbet for at hver barnehage skal ha en stedlig styrer.

– Sammenslåing som unntak

– Det har dessverre utviklet seg flere måter å organisere ledelsen av barnehagen på. Og det til tross for at loven er klar på at sammenslåing av barnehager, og å organisere barnehager i større enheter med lederteam, er ment som unntakstilfeller. Dessverre ser vi at dette mange steder likevel er mer regelen enn unntaket, beklager Korpås, som også sitter i Sentralstyret.

Han viser til en undersøkelse gjort av Per Tore Granrusten og Kari Hoås Moen ved Høgskolen Dronning Mauds Minne som viser at styrere som er blitt enhetsledere for flere barnehager opplever at lederrollen blir dreid mer mot administrativ og personalledelse. Det blir mindre søkelys på pedagogisk ledelse. Her kan du lese undersøkelsen. 

– Kan ikke deles opp

– Styrerens oppgaver kan ikke uten videre deles opp. Dette er bekymringsverdig med tanke på at pedagogisk ledelse er en av styrerens viktigste oppgaver og som helt klart vil ha direkte innvirkning på barnas utbytte av barnehagen, mener Korpås.

Han trekker videre fram at styrer skal holde barnehagen i gang samtidig som han eller hun skal bruke tilstedeværelsen til å utvikle barnehagen.

– Også for rekrutteringen av godt kvalifiserte medarbeidere, veiledning og kompetanseutvikling blant disse, er styrer avgjørende, understreker Korpås.

 

 

Sitert

Avbildet: Tormod Korpås
Tormod Korpås