«Ja!» i uravstemningen i PBL

I midten av november ble Utdanningsforbundet enige med PBL om årets tariffoppgjør. Nå har også medlemmene i dette området sagt ja.

Utdanningsforbundet gikk ut i streik i midten av oktober i PBL-området da vi ikke fikk innfridd vårt krav om livsvarig avtalefestet pensjon (AFP) i Fellesordningen. Etter en måned med streik fikk vi gjennomslag for dette i mekling, og Utdanningsforbundet valgte å avblåse streiken.

Nå har våre medlemmer i PBL-barnehagene sagt sin mening om resultatet:

87,3 prosent av de som stemte sa ja til avtalen, 12,7 prosent sa nei.

– Jeg er veldig glad for at medlemmene har sagt ja til avtalen.

– Livslang AFP var det viktigste for oss i disse forhandlingene, og grunnen til at vi gikk til streik. Nå er medlemmene våre i PBL sikret dette senest 1. januar 2025. Det er vi meget fornøyde med. Resultatet i uravstemningen tilsier også at dette har vært viktig for våre medlemmer og noe de er glade for endelig har kommet på plass, sier Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet og forhandlingsleder for PBL-området.

I tillegg til livsvarig, avtalefestet pensjon så lyktes vi også med å få prosentsatsen de ansatte selv betaler til egen tjenestepensjon redusert fra 3 til 2,5 prosent fra 1. januar 2023, deretter ned til 2 prosent når fellesordningen for AFP etableres. Økonomisk ligger oppgjøret på samme nivå som oppgjøret i KS, 3,84 prosent, noe som vil gi barnehagelærere og styrere et generelt tillegg fra 12 200 til 19 500 kroner per 1. mai 2022.

Sentralstyret har godkjent rådet i uravstemningen, og meddelt PBL om at resultatet i meklingen er godkjent. Det betyr at avtalen nå er gjeldende.

Valgdeltakelsen blant Utdanningsforbundets medlemmer i PBL var på drøyt 25 prosent, noe som betyr at over 2000 medlemmer avga sin stemme.

– Det var bra deltakelse, selv om vi selvsagt hadde ønsket enda høyere valgdeltakelse. Det viktigste er likevel at vi fikk en så klar tilbakemelding, og at ny tariffavtale nå har trådt i kraft, sier Skyvulstad.

Du kan lese mer om PBL-avtalen her i uravstemningsdokumentet. 

Sitert

Avbildet: Terje  Skyvulstad
Terje Skyvulstad

1. nestleder