Handal: – Lærerne taper og lærerkrisen forsterkes

I dag kom TBU-tallene som viser lønnsutviklingen i Norge for 2021. Svakest ut kommer lærerne. – Dette er uansvarlig av KS. De har stått hardt på at frontfagsrammen skal følges. Her ser vi resultatet, sier Steffen Handal.

I dag kom TBU-tallene som viser lønnsutviklingen i Norge for 2021. Offentlige ansatte taper ytterligere, og svakest ut kommer altså lærerne.

– Lærerne taper og lærerkrisen forsterkes, er Steffen Handals kontante oppsummering av de ferske tallene.

– Dette er uansvarlig av KS. De har stått hardt på at frontfagsrammen skal brukes som et tak. Her ser vi resultatet. KS tar ikke ansvar for lærerkrisen. Er det dette KS vil? spør Utdanningsforbundets leder. 

TBU-tallene viser for andre år på rad at offentlig sektor kommer dårlig ut. Det er viktig å understreke at dette er foreløpige tall, men teknisk beregningsutvalg har beregnet lønnsveksten til 3,4 prosent for landet som helhet. For lærerne er lønnsveksten på 2,3 prosent. Samlet kom industrien ut med 3 prosent, mens kommunesektoren samlet har en vekst på 2,7 prosent. Holder vi lærerne utenfor, økte øvrige ansatte i kommunesektoren lønna med 2,8 prosent i fjor.

Lærerne er altså den yrkesgruppen som trekker lønnsveksten i kommunesektoren markant ned, samtidig som lærernes lønnsvekst er over en prosent lavere enn landet som helhet.

– Dette har vi advart mot

Steffen Handal er svært bekymret over utviklingen.

– Det er dette vi har advart mot, og det er dette som var grunnen til at det var streik i Unio i fjor.

– Nok en gang ser vi at lærerne ikke verdsettes lønnsmessig. År etter år opplever vi en svakere lønnsvekst enn det andre grupper får. Dette vil forsterke lærerkrisen, sier Utdanningsforbundets leder.

I dag mangler det over 16 000 lærere i Norge, og i de to siste årene har søkertallene til lærerstudiene gått ned. En undersøkelse Respons analyse gjorde i fjor viste videre at over 50 prosent av lærerne hadde søkt eller vurderte å søke jobb et annet sted enn i skolen.

At lærerlønna ikke holder tritt med andre lønninger vil forverre krisen, mener altså Handal.

– Allerede i dag mangler det lærere som har lærerutdanning i utallige klasserom rundt om i landet. Kommunene har ikke nok lærere med lærerutdanning, og klarer ikke å gi elevene den opplæringen de har behov for og krav på.

Utdanningsforbundets leder mener at dagens TBU-tall må få betydelige konsekvenser for vårens lønnsoppgjør. 

– Det er åpenbart at rammen i offentlig sektor i det kommende lønnsoppgjøret må opp og være høyere enn det frontfaget og privat sektor lander på.

– Det er det som skal til for at vi også skal kunne få et lønnsløft for lærerne, understreker Handal.

Forlanger at frontfagsmodellen praktiseres slik den var tenkt

Frontfagsmodellen har vært hyppig diskutert i vinter. Handal er imidlertid kjapp med å understreke at han ikke vil modellen til livs – bare praktiseringen av den.

– Det er ikke vanskelig å forsvare frontfaget. Det som er vanskelig, er å løse de problemene dagens praktisering har skapt. Og jeg må si jeg lurer på hva som er svaret på hvordan lærerkrisen skal løses. Dette håper jeg er et spørsmål KS stiller seg før vårens lønnsoppgjør.

– Det er helt tydelig at dagens praktisering av lønnsfastsettelse ikke virker godt nok. Noen grupper, som det til alt overmål er stor mangel på, taper lønnsmessig år etter år. Det er svært alvorlig.

Noe må gjøres, er budskapet fra Utdanningsforbundets leder.

– Våre grupper opplever seg ikke verdsatt med praktiseringen av frontfaget når det aldri passer at de prioriteres. Det fører også til at tilliten til denne praktiseringen frontfaget som system for lønnsoppgjørene svekkes, sier Handal.

Unio-leder Ragnhild Lied er helt enig.

– Det er avgjørende at arbeidsgiversiden tar sitt ansvar og bruker fleksibiliteten i frontfagsmodellen til å øke rammen for offentlig sektor. Da kan vi bedre klare å rekruttere og beholde nok kvalifisert arbeidskraft i de offentlige velferdstjenestene, sier Lied.

Det er faktisk bare offentlig sektor som har holdt seg til den økonomiske rammen som ble bestemt av frontfagskameratene, LO og NHO. Det har medført milliarder i lønnsforskjell mellom privat og offentlig sektor.

Lied: – Fullt mulig å få til en høyere ramme for offentlig sektor

Da frontfagsmodellen ble utredet i 2013, sa Holden III-utvalget: «Det er viktig at det er tilstrekkelig fleksibilitet i lønnsdannelsen i offentlig sektor til at det offentlige kan beholde og rekruttere kvalifisert arbeidskraft i områder med sterk konkurranse fra private arbeidsgivere». 

– Det er altså fullt mulig å få til en høyere ramme for offentlig sektor godt innenfor det som er frontfagsmodellen. Frontfagsrammen skal være en norm, ikke et gulv eller tak, sier Lied.

Les Unios reaksjon på TBU-tallene her.

 

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet