Forståelse for avlysning av eksamen

– Det finnes ingen gode løsninger i den situasjonen vi er i. Etter tre år med pandemiskole, og med den usikre smittesituasjonen, har vi forståelse for at det sikreste vil være å avlyse eksamen. Men eksamen er viktig, og Utdanningsforbundet ber regjeringen vurdere om det er forsvarlig å gjennomføre deler av eksamen, sier Steffen Handal.

Våren 2020 og 2021 ble både skriftlig og muntlig eksamen for elever i grunnskolen og videregående skole avlyst på grunn av koronapandemien. Nå foreslår regjeringen å avlyse alle ordinære eksamener for elever også våren 2022. Privatisteksamen og fag- og svenneprøver skal gjennomføres, slik de ble i fjor. 

– I en normalsituasjon er eksamen en viktig del av opplæringen. Det er likevel forståelig at regjeringen velger å avlyse eksamen under de rådende forhold. Utdanningsdirektoratet ga et veldig tydelig råd. Nå må alle krefter settes inn på å gjøre resten av skoleåret best mulig, kommenterer Utdanningsforbundets leder,  etter at regjeringen kom med sitt forslag om avlysning fredag 11. februar. 

Forslaget skal nå på en kort høring med kort frist og en endelig beslutning vil bli tatt kort tid etter det, melder regjeringen.

Nylig anbefalte Utdanningsdirektoratet (Udir) en avlysning av både sentralt og lokalt gitt skriftlig og av lokalt gitt muntlig eksamen våren 2022. I sin risikoanalyse vurderer de argumenter både for og imot, men ender allikevel med en klar anbefaling om å avlyse.

Udir viser til tre sentrale hensyn som ligger til grunn for anbefalingen: Likebehandling og en rettferdig sluttvurdering; elevenes motivasjon, læring og trivsel; samt praktisk gjennomførbarhet.

Eksamen er viktig

– Det skal sitte langt inne å avlyse eksamen. Eksamen er en viktig del av sluttvurderingen i skolen og utfyller standpunktvurderingen. Eksamen gir også elevene viktige erfaringer som de har bruk for i videre opplæring, sier Handal.

Han legger til:

– Et tilleggselement som har vært lite oppe i debatten handler om lærerprofesjonens vurderingskompetanse. Dette er tredje året der lærere risikerer å ikke få ta del i alt arbeidet og kompetansen som kreves for å gjennomføre eksamen.

Tre år med pandemiskole

Samtidig viser Handal til at Utdanningsdirektoratet har gjort en grundig utredning av risikoene ved å gjennomføre eksamen dette skoleåret og at denne vurderingen må veie tungt. Tre år med pandemiskole har skapt tvil om det er faglig forsvarlig og praktisk mulig å gjennomføre eksamen våren 2022.

– Dette er kort oppsummert en kjempevanskelig sak og det er mange delte meninger blant våre medlemmer. Uansett hva vi gjør vil det ha negative konsekvenser. Men i den situasjonen vi står i nå, har vi forståelse dersom regjeringen lander på at avlysning av eksamen er nødvendig.

Handal viser til at det er bekymring for om gjennomføring av eksamen vil være faglig rettferdig og forsvarlig gitt at årets avgangselever har hatt tre skoleår preget av pandemien. Videre er det fremdeles grunn til å frykte at høy smitte framover vil kunne gi oppstykket undervisning som følge av fravær hos lærere og elever.

Brev sendt regjeringen

I en uttalelse vedtatt av sentralstyret i Utdanningsforbundet, og som er overlevert Kunnskapsdepartementet, bes regjeringen om å vurdere om det er faglig forsvarlig og praktisk mulig å gjennomføre enkelte eksamener på enkelte årstrinn.

For eksempel trekkes det fram muligheten for å avholde én skriftlig eksamen for avgangselevene på VG3 studieforberedende eller lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk og tverrfaglig praktisk eksamen.

– Jeg vil igjen understreke de negative konsekvensene ved å avlyse eksamen på tredje året på rad. Derfor oppfordrer vi regjeringen til å snu alle steiner og vurdere om det finnes noen mulighet får å avholde enkelte eksamener, sier Handal.

Må komme raskt

Utdanningsforbundet tydelige på at det er viktig at avgjørelsen kommer raskt.

– Det er et stort behov for ro og forutsigbarhet i skolen, både for ledere, lærere og elever. Fjorårets situasjon, der eksamensspørsmålet ble diskutert utover våren og regjeringen gjorde helomvending i siste liten, kan vi ikke akseptere en gang til, avslutter Handal.

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet