Enighet mellom Utdanningsforbundet og Spekter

Utdanningsforbundet har kommet til enighet med Spekter innenfor område 12 – Helse, velferd og oppvekst og område 13 – Spekter helse. Dermed er hele lønnsoppgjøret i Spekter ferdigforhandlet.

Område 12 – Helse, velferd og oppvekst:

Tirsdag 7. juni var det forhandlinger mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Unio. Utdanningsforbundet hadde to uenigheter med seg fra tidligere forhandlingsrunder; Norlandia Barnehagene og Valnesfjord helsesportsenter. Begge disse er nå løst og forhandlingene har gitt et økonomisk resultat i tråd med frontfaget.

I tillegg har man for ansatte i barnehagene i Norlandia blitt enige om tre ekstra dager tjenestefri for ledere (totalt 10 dager), igangsetting av arbeid for å få bedre avtale for hovedtillitsvalgt og økning av tillegg for pedagoger og ledere i områder hvor det er spesielt vanskelig å rekruttere ansatte.

Det er også enighet om en snarlig redigering og oppdatering av B-delen, som vil gjøre overenskomsten mer oversiktlig og lettere tilgjengelig.

For ansatte ved Valnesfjord Helsesportsenter er det avtalt bedre pensjonsordning fra og med 1.januar 2023.

Område 10 og 13 - Spekter helse

Fredag 10. juni var det A2-forhandlinger mellom Utdanningsforbundet og Spekter for område 10 og 13. Det ble oppnådd enighet og resultatet er tilsvarende som for andre områder i offentlig sektor.

Dette gir alle Utdanningsforbundets medlemmer minimum 3,2 prosent lønnsøkning. Ledere og alle med 10 års ansiennitet eller mer, får ytterligere 1,1 prosent lønnsøkning (til sammen 4,3 prosent). Minstelønnssatsene er hevet i tråd med dette.

Lokalt skal det kartlegges hvordan lik kompetanse avlønnes. Her skal partene spesielt se på barnehagelærere på sengepost og spesialister i klinisk pedagogikk. Frist for dette arbeidet er 1. november 2022.

Vi vil legge protokoller og redigerte overenskomster ut på nettsiden vår så snart som mulig.

Se mer om tariffområdet Spekter

Se mer om lønnsoppgjøret