Enighet med Virke om særavtaler

Utdanningsforbundet er enig med Virke om ny særavtale for grunnskole, videregående skole, kompetansesentra og andre undervisningsinstitusjoner. Og ny særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen.

Endringer i særavtale for grunnskole, videregående skole, kompetansesentra og andre undervisningsinstitusjoner er i tråd med de endringer som ble gjort i KS (kommunesektoren) sin SFS 2213.

I særavtale for undervisningspersonale i folkehøgskole ble det gjort få endringer. Men beløpet for ulempetillegg er justert og teksten for seniortiltak er endret. Partene er enige om å fortsette partssammensatt utvalg med sikte på å forhandle ny avtale allerede til nyttår.

Bestemmelsen om ressurs til kontaktlærer og hovedlærer ble ikke endret, men partene viser i protokoll til forliket som ble inngått mellom Virke og Utdanningsforbundet i sak 16/2021 for Arbeidsretten.

Protokoll særavtale grunnskole

Protokoll særavtale folkehøgskole

Se mer om tariffområdet Virke