En av tre barnehagelærere slutter i løpet av ti år

Bare 66 prosent av de som jobbet som barnehagelærere i 2011 var fortsatt barnehagelærere i 2021, ifølge ny SSB-rapport. – Alarmerende, sier Steffen Handal.

Av de 22 392 barnehagelærerne under 55 år som jobbet i norske barnehager i 2011 hadde hele 5600 forlatt yrket ti år senere. Det går fram av en ny SSB-rapport om frafall i barnehagelæreryrket.

– Disse tallene er alarmerende. Hver tredje barnehagelærer har forlatt barnehagesektoren i løpet av de siste 10 årene. Når vi også vet at søkningen til barnehagelærerutdanningen har stupt dramatisk, ser vi at regjeringens ambisjoner om å øke andelen barnehagelærere i barnehagen er helt utopiske, sier Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal.

Les også: Nye søkertall: Sjokktall for barnehagelærerutdanningen

I dag er mindretallet av de ansatte i barnehagene utdannet barnehagelærere. I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at minst 50 prosent av de ansatte i norske barnehager skal ha barnehagelærerutdanning.

– Handler om arbeidsmiljø

Nå viser altså tallene at altfor mange barnehagelærere forsvinner fra yrket. En del av de som har forlatt barnehagene siden 2011 har riktignok gått over til et annet undervisningsyrke. Men det er også en stor andel som nå jobber innenfor helt andre næringer eller som ikke lenger er sysselsatt.

Tallene må sees på bakgrunn av det vi vet om barnehagens arbeidsmiljø, mener Steffen Handal. 

– I den forskningen vi har forklarer barnehagelærere selv tidlig avgang eller bytte av jobb med at bemanningen i barnehagen ikke står i forhold til arbeidsoppgavene. Mange barnehagelærere sliter seg rett og slett ut, sier han.

Årlig rapporterer barnehagene om skyhøyt sykefravær. Siste rapport fra NAV viser at det legemeldte sykefraværet i barnehagen i 2022 er på nesten 10 prosent. Dette er langt høyere enn gjennomsnittet for norsk arbeidsliv forøvrig. I tillegg kommer det egenmeldte fraværet.

Høyt frafall blant de eldste                                                     

Det er blant barnehagelærere over 50 år at frafallet er størst, ifølge SSB-rapporten. Hele 40 prosent av de som var i aldersgruppen 50 til 55 år i 2011 jobbet ikke lenger i barnehage ti år senere. 

I tillegg forlot 8 prosent av de mellom 55 og 65 år yrkeslivet helt i løpet av tiårsperioden SSB har sett nærmere på. Funnene er dessverre ikke overraskende, mener Handal.

– Mens andre yrkesgrupper har særaldersgrenser som gjør at de kan ta ut pensjon fra 60 til 65 år, må barnehagelærere stå til de er 70 år. Dette er ikke bærekraftig. De ansatte taper store summer i pensjon, fordi det ikke er mulig for dem å stå løpet ut. Dette er veldig urettferdig, sier Handal.

Antallet barnehagelærere som pensjonerer seg før tiden, eller blir uføre, har vært stabilt høyt. En undersøkelse fra 2015 viser at én av tre barnehageansatte er under 63 år når de forlater arbeidsstyrken.

Slik er situasjonen for alle lærerutdannede: 1 av 5 jobber helt andre steder

  • Undersøkelsen er gjennomført av SSB på vegne av Kunnskapsdepartementet.

  • Av de 22 392 barnehagelærerne under 55 år som jobbet i barnehage i 2011 hadde 5600 sluttet å jobbe i barnehage og begynt å jobbe andre steder.

  • 1 av 4 barnehagelærere jobbet i den samme barnehagen ti år senere.

  • En noe større andel menn enn kvinner forlater yrket. 35 prosent av mennene som var i jobb i 2011, jobber ikke i barnehage ti år senere, mens det samme gjaldt for 32 prosent av kvinnene.

  • Det er ingen tydelige forskjeller mellom frafallet i private og offentlige barnehager.