Bør følge anbefaling om hjemmekontor

- Svært viktig at skoler og barnehager følger regjeringens anbefaling om hjemmekontor der dette er mulig, sier Steffen Handal.

Fra mandag av vil kommunene igjen bestemme over hvilket tiltaksnivå som skal gjelde i skoler og barnehager. I mange tilfeller vil dette bety at man framover vil ha grønt nivå.

Men barnehager og skoler skal fortsatt drive smittevernfaglig forsvarlig, understreket kunnskapsminister Tonje Brenna da hun la fram de nye koronarådene 13. januar. Brenna trakk fram hjemmekontor som et viktig virkemiddel.

– Jeg vil minne om at de generelle smittevernrådene i arbeidslivet som for eksempel hjemmekontor også gjelder for lærere når de gjør administrativt arbeid utenfor undervisningssituasjonen, sa Brenna. 

Les også: Handal: – Vi må stole på helsemyndighetene

– Det er viktig at lærere og ledere i barnehager og skoler tar dette signalet på alvor. Man må legger til rette for at alt annet enn arbeid som krever direkte kontakt med barna kan foregå på hjemmekontor, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

– Utfordringen er lederne. De er ikke alltid i direkte kontakt med barn, men har likevel behov for tilstedeværelse for arbeidsplassen. Her må de bruke skjønn og vi skal kontakte departementet for å få en mer konkret avklaring om deres situasjon, fortsetter Handal.

Gjennom hele pandemien har Utdanningsforbundet fått henvendelser fra medlemmer som opplever at arbeidsgiver har innsigelser til bruk av hjemmekontor. En del lærere har for eksempel fysisk måttet delta på fellesmøter – ofte i trange og dårlig ventilerte rom.

– Vi har fått rapporter om personalmøter som har ført til karantene. Dette skal ikke skje, sier Handal.

– Kan dempe smittepresset

Utdanningsforbundet mener at lærere og skoleledere bør kunne bruke hjemmekontor fordi dette bidrar til å beskytte dem selv og deres kolleger, særlig der arbeidslokalene er slik at det ikke er mulig holde avstand. Hjemmekontor kan også bidra til å dempe det totale smittepresset i samfunnet.

På universiteter og høyskoler åpnes det fra 17. januar igjen for fysisk undervisning. Men regjeringen oppfordrer likevel til at hjemmekontor skal være hovedregelen for ansatte i universitets- og høyskolesektoren. 

Lurer du på hvilke råd som gjelder? Se vår oversikt over spørsmål og svar om korona!

  • Regjeringen anbefalte 13. januar grønt nivå for videregående skoler og voksenopplæringen og gult nivå for barnehager og grunnskoler der smittesituasjonen tilsier det.
  • Kommunene skal framover gjøre egne vurderinger av situasjonen lokalt, og sette tiltaksnivået deretter.
  • Jevnlig testing skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk.
  • Studenter kan igjen ha fysisk undervisning på universiteter og høyskoler.
  • Endringene trer i kraft natt til lørdag 15. januar.