Ber Polen etterforske angrep på lærerstreik

I en lekkasje i polske medier har det kommet fram at myndighetene i Polen hadde planlagt et angrep på lærerorganisasjonen ZNP da de gjennomførte en lovlig streik. Utdanningsforbundet har sendt et brev til polske myndigheter med krav om at saken etterforskes.

I 2019 gjennomførte den polske lærerorganisasjonen, ZNP, en lovlig streik. For kort tid siden kom det fram at polske myndigheter, ved det styrende partiet PiS, skal ha planlagt en aksjon mot lederen og fagforbundet ZNP. Også streikende lærere skulle skremmes fra å delta i streiken.

– Utdanningsforbundet er sjokkert over at politiske myndigheter i et europeisk naboland kan ha planlagt å bruke ulovlige virkemidler mot en lovlig streik, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

– Vi har derfor sendt brev til polske myndigheter og bedt om at man igangsetter en undersøkelse for å finne ut om lekkasjen i mediene bygger på riktige forhold. Dersom det viser seg at dette er korrekt, er dette meget alvorlig for Polen, og i direkte strid med demokratisk styring av landet, sier Handal.

Brevet har gått til president Mr Andrzej Duda, statsminister Mr Mateusz Jakub Morawiecki, representanter for parlamentet og Kommisjonæren for menneskerettigheter i Polen.

Varslet gjennom europeisk samarbeid

Det var gjennom den europeiske lærerorganisasjonen ETUCE (European Trade Union Committee for Education) og den globale fagforeningssammenslutningen ITUC (International Trade Union Confederation) at Utdanningsforbundet ble varslet om det angivelige bruddet på fagforeningsrettigheter og de universelle menneskerettighetene, deriblant organisasjonsrett og ytringsfrihet.

Både Europakommisjonen og Europarådet er varslet.

– Fagforeningsarbeid, organisasjonsfrihet og ytringsfrihet er sentrale elementer i et velfungerende demokrati. Det er svært alvorlig at myndighetene i Polen ser ut til å ha planlagt angrep på det som er et fullt og helt lovlig virkemiddel. Utdanningsforbundet står i solidaritet med våre lærerkollegaer i Polen, sier Handal.

Les brevet til polske myndigheter her: To the Polish Prime Minister

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet