Barnehagedagen 2022: Se nettseminar om vennskap

Gikk du glipp av nettseminaret vårt i anledning Barnehagedagen 2022? Da kan du se det i opptak her. Du finne også presentasjonene til foredragsholderne.

Hvordan arbeider barnehagene for at barna skal føle seg inkludert og for at vennskap kan utvikles? Det ble diskutert på dette nettseminaret.

Med over 1.500 påmeldte og mange som fulgte med live på Facebook, var årets nettseminar en suksess. Ellen Os, Sondre Bjaberg og Dina von Heimburg bidro med sine perspektiv på temaet vennskap. Vi fikk også innslag fra kunnskapsminister Tonje Brenna og ledere fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB). Se nettseminaret i opptak under. 

Møteleder: Marianne Fehn, FUB

18.00–18.20
Hilsen fra kunnskapsminister Tonje Brenna

18.20-18.40 Innledninger v/
Leder av FUB, Einar Olav Larsen
Leder av yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet, May-Britt Sundal
Leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal

18.40–19.00 Innledninger
«Det e itjnå som kjem tå sæ sjøl: Utfordringer i barnehagens arbeid med vennskap og relasjoner mellom de yngste barnehagebarna»
Ellen Os, førsteamanuensis, OsloMet

«Voksne skaper vennskap – både i og utenfor barnehagen»
Dina Von Heimburg, universitetslektor, NTNU

19.00-19.10
Pause

19.10-19.30
«Vennskap i barnehagen»
Sondre Bjaberg, pedagogisk leder, Årvollskogen barnehage i Oslo:

19.30–20.00
Samtale mellom innlederne med utgangspunkt i møtedeltakernes kommentarer og spørsmål i chatten
Samtaleleder: Marianne Fehn, FUB

Se nettseminaret om vennskap i barnehagen

Presentasjonen til Ellen Os

Presentasjonen til Dina Von Heimburg

Sondre Bjaberg hadde ingen skriftlig presentasjon

Her finner du mer om Barnehagedagen 2022