Avtale i Virke om utvidet kompensasjon

Det er inngått avtale mellom Virke og Unio om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien. Avtalen gjelder for landsoverenskomstene for barnehager og for helse og sosiale tjenester.

Tidligere er det inngått lignende avtaler for kommunesektoren (KS) og for Oslo kommune. Avtalen som er inngått i Virke er tilsvarende, men tilpasset landsoverenskomstene (LOK) i Virke. Partene jobber også med å inngå avtale for LOK Utdanning.

Slik fungerer de nye avtalene

Det grunnleggende er at arbeid skal baseres på frivillighet, forutsigbarhet for begge parter og at avtalene må tas i bruk lokalt for å være gjeldende.

Avtalene skal evalueres lokalt og gjelder til og med 30. april 2022.

Se mer om omfang og rammer i avtalene vedlagt.

Avtale LOK Barnehage og avtale LOK Helse og sosiale tjenester

Se mer om tariffområdet Virke

Se mer om korona