Hovedtillitsvalgt i Kidsa barnehager

Ine Tolleshaug-Glenjen er hovedtillitsvalgt i Kidsa.

Hun representerer ca 190 medlemmer i Kidsa sine 28 barnehager (per februar 2019). Hovedtillitsvalgt har jevnlige møter med Kidsa sin ledelse. Partene kan både drøfte og forhandle saker som er relatert til Kidsa sin særavtale og PBL sin hovedavtale og hovedtariffavtale.

(Det er PBL sin tariffavtale som gjelder i Kidsa barnehagene, selv om de er eid av Norlandia som har avtale med Spekter).