Ytringskultur: Hva kan du si? Hva skal du si?

Utdanningsforbundet har laget to debattark om ytring og varsling. Bruk dem på ditt neste klubbmøte!

Ifølge en FAFO-rapport fra 2017, er det lite prat på arbeidsplassen om hva ansatte kan si og uttale seg om. Mye av grunnen kan være at mange av våre medlemmer ikke vet hva de kan – eller skal – ytre eller varsle om.

Utdanningsforbundet har derfor laget to debattark som kan brukes på klubbmøter:

Debattarkene gir en kort forklaring på hva ytring og varsling er, og hvilke rettigheter og plikter du har når det gjelder ytring og varsling.

Visste du for eksempel at du står veldig fritt til å ytre deg om forhold som også gjelder jobben din, og at sivilombudsmannen har uttalt at «det offentlige har i mange saker krevd for stor lojalitet fra de ansatte i strid med ytringsfriheten»?

Og at hvis du skal varsle om kritikkverdige forhold på jobben, som brudd på interne regler, mobbing, trakassering, HMS-brudd med videre, så bør du først gå tjenestevei?

Eller at du ikke bare har rett til å varsle om kritikkverdige forhold, men også en plikt hvis det er forhold som kan medføre fare for liv og helse?

Inne i hvert av debattarkene finner du en case som kan være et fint utgangspunkt for en diskusjon. Til hver av casene følger det noen spørsmål ment for diskusjon på klubbmøter. Det er viktig å understreke at det ikke er noen fasitsvar på spørsmålene, men målet er å få en større grad av refleksjon rundt tematikken på arbeidsplassene.