Foreldresamarbeid i barnehagen

En av guttene i barnehagen sover dårlig om natten og foreldrene ønsker ikke at han skal sove i barnehagen. Men gutten blir trøtt og krever mye fra de ansatte i en periode på dagen da de andre barna sover. De lar ham derfor sove litt. Skal de fortelle det til foreldrene?