Foreldresamarbeid i barnehagen

En av guttene i barnehagen sover dårlig om natten og foreldrene ønsker ikke at han skal sove i barnehagen. Men gutten blir trøtt og krever mye fra de ansatte i en periode på dagen da de andre barna sover. De lar ham derfor sove litt. Skal de fortelle det til foreldrene?

Spørsmål

  1. Hvilke etiske dilemmaer berøres her?
  2. Hvordan kan Lærerprofesjonens etiske plattform benyttes for å diskutere videre?
  3. Hva står på spill her?
  4. Hva ville du gjort?