Ytringsfrihet, hatytringer og medborgerskap

Hvordan skape gode samtaler om engasjement, medborgerskap og ytringsfrihet? Er det en forskjell på 60-tallets studentopprør og voldelige motdemonstrasjoner i dagens samfunn?

Ingar jobber som faglærer i historie i videregående skole. Nå har han undervist om studentopprørene på 60- tallet og demonstrasjonene mot Vietnamkrigen. Ingar forteller selv at han deltok i flere demonstrasjoner på slutten av 70-tallet, og at det kunne gå ganske hardt for seg.

I forbifarten vitser han med at han jo heldigvis bodde «bare et steinkast fra den amerikanske ambassaden». Det blir diskusjon om demonstrasjoner i klassen, og en elev forteller at han var tilstede på en markering mot Sian helgen før. Motdemonstrasjonene eskalerte og eleven forteller stolt at han var med å kaste stein på både Sian og på politiet.

Eleven får jublende respons fra mange medelever i klassen. Ingar rekker ikke å respondere, og diskusjonen i klassen fortsetter rundt ytringsfrihet og hatytringer der politiet fremstilles som forsvarere av hatefull retorikk hvor både Sian og politiet fikk som fortjent. Ingar forsøker å spore samtalen inn på ytringsfrihet generelt, men stemningen i klassen gjør situasjonen utfordrende. Han har jo også selv lagt opp til at han som ung kjempet med alle midler mot det han så på som urettferdighet. Etter timen har han en ekkel følelse, og lurer på hva han skal gjøre. 

  • Hvilke verdimessige, juridiske og etiske dilemmaer står Ingar overfor? 
  • Kan og bør han gå videre med denne saken, ovenfor eleven og med klassen som helhet?