Ledelse i barnehagen

Sigrunn er styrer i en barnehage med fire avdelinger. Det nærmer seg sommerferie og hun er i gang med å organisere personalets ferie og sørge for en god oppstart av et nytt barnehageår fra 1. august. Det er en vanskelig kabal å legge.

Sigrunn er styrer i en barnehage med fire avdelinger. Det nærmer seg sommerferie og hun er i gang med å organisere personalets ferie og sørge for en god oppstart av et nytt barnehageår fra 1. august.  Det er en vanskelig kabal å legge.

Den første uken i august kommer det mange nye små barn, og mange av de barna som går i barnehagen fra før av kommer tilbake fra ferie, og skal bytte avdeling.

Mange av personalet har ønske om ferie akkurat denne uken. Sigrunn har god tilgang på vikarer om sommeren og kan få tak i vikarer nok til å dekke alle vaktene. Likevel er det en avdeling hvor det ser vanskelig ut. På denne avdelingen kommer det både et par helt nye barn og noen som flytter over fra en annen avdeling. Problemet er at det ikke er noen kjent voksen på avdelingen, for de barna som kommer fra andre avdelinger.

Det er bare to faste personer på denne avdelingen når det kommer en nyansatt fra august. Begge disse har et veldig ønske og gode grunner for å ønske seg ferie den første uken i august. Det finnes ingen andre voksne på andre avdelinger hun kan flytte på heller. Sigrunn har forberedt Stine, som er pedagogisk leder på denne avdelingen, om at det kan bli vanskelig å innfri hennes ferieønske denne uken. For Stine er det svært viktig å få ferie akkurat da, og hun har forhørt seg med de andre pedagogiske lederne som sier at det nok går bra uten noen kjente voksne på den avdelingen den uka. De sier «vi må hjelpe hverandre». Og nå mener alle de pedagogiske lederne at det må gå bra at det ikke er noen kjente voksne på avdelingen den uken, og at Stine bør få ferie da når det er så viktig for henne.

  • Hvilke etiske utfordringer står Sigrunn overfor her?
  • Hva står på spill for den enkelte?
  • Hvilke handlingsalternativer har Sigrunn?
  • Hva bør hun velge og hvorfor?

Hva mener du?

Ledelse i barnehagen (pdf)