Snart pensjonist – eller har du allerede gått av?

Brosjyre laget for medlemmer som forbereder seg på å bli pensjonister, eller som allerede er blitt pensjonister. Å bli pensjonist innebærer at du går over i en ny livsfase, og mye vil forandre seg i livet ditt.

Last ned  «Snart pensjonist – eller har du allerede gått av?»

 

Står du på trappene til å bli pensjonist?

1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon, både i folketrygden og i den offentlige tjenestepensjonsordningen. Pensjonsreformen innføres gradvis, og berører derfor ulike aldersgrupper på forskjellige måter.

Mange opplever pensjonsreglene som kompliserte og vanskelig tilgjengelige. Vi ønsker derfor å gi en kortfattet oppsummering av regelverket slik at du kan få oversikt over hvilke rettigheter du har. Vi gir også veiledning i forhold til de valg du står overfor, herunder valget mellom alderspensjon i folketrygden og avtalefestet pensjon (AFP) fra fylte 62 år.

Vi omtaler kun regelverket for offentlig pensjon i denne brosjyren. Regelverket for private pensjonsordninger er altså ikke beskrevet her.

NAV har utviklet en nettbasert pensjonsportal, Din Pensjon, på www.nav.no, der du kan se hvordan pensjonen din påvirkes av ulike valg. Tilsvarende kan du se virkningene for din tjenestepensjon på pensjonskalkulatorene til Statens pensjonskasse på www.spk.no eller Kommunal Landspensjonskasse (KLP) på www.klp.no.

Utdanningsforbundets forsikringsordninger, medlemsfordeler og pensjonistarbeid er også beskrevet i brosjyren, og her finner du oversikt over adresser og lenker hvor du kan få vite mer. Vi håper at du finner informasjonen nyttig.

Som medlem av Utdanningsforbundet kan og bør du opprettholde medlemskapet ditt som pensjonist. Det gir deg rettigheter og en rekke fordeler, og kontingenten er svært lav.

Mer informasjon finner du på www.utdanningsforbundet.no og www.unio.no.

Du kan også kontakte lokallaget ditt for spørsmål og råd.

I vedlagte brosjyre kan du lese om:

  1. Pensjonsreformen
  2. Alderpensjon
  3. Avtalefestet pensjon
  4. Forsikringer og andre medlemsfordeler