Om NORCAN-prosjektet

NORCAN-samarbeidet er et FOU-prosjekt mellom Utdanningsforbundet og fagforeninger og myndigheter og skoler i Canada.

En sentral del av Utdanningsforbundets forskningspolitikk er å satse på profesjonsdrevet, praksisnær og relevant forskning.  I 2015 gikk Utdanningsforbundet aktivt inn i et treårig FoU-prosjekt sammen med fagforeninger og myndigheter og skoler i Canada: NORCAN.

Vi ser et økende fokus på betydningen av en sterk lærerprofesjon, hvor initiativet til faglig utvikling er å finne hos profesjonen selv. Et sentralt poeng med NORCAN-partnerskapet er å etablere et nettverk av skoler i de ulike provinsene, og at skoleledere, lærere og elever sammen skal komme frem til hva de ønsker å forbedre og hvordan de skal jobbe med dette.

Ni skoler er med

Det er i dag totalt ni skoler involvert, og tre av disse er norske. Disse skolene skal gjennom såkalt aksjonsforskning utvikle og utveksle kunnskap og erfaringer som kan bidra til å styrke undervisning og læring i matematikk.

Det er også to forskere knyttet prosjektet for å støtte skolene, og dette legger et godt grunnlag for skoleutvikling. Kollektiv profesjonell autonomi, «equity» og «leadership» er sentrale elementer i partnerskapet. Erfaringer så langt har vist at det å bringe inn elevstemmen i partnerskapet, og inn i den faglige utviklingen, har vært veldig positivt.