Tegning i veiledning

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 13. sep. kl. 09:00 - onsdag 14. sep. kl. 15:00

Zoom

Påmeldingsfrist

01.09.2022

Pris

1 200,- (medlem av Utdanningsforbundet)

1 900,- (ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Savner du å kunne tegne og bruke tegninger i veiledninger med barn, unge og voksne? Opplever du noen ganger at det du prøver å forklare blir misforstått? Synes du at modeller og foiler blir for ukonkrete når du veileder?

Å lære tegne er både nyttig og viktig i dialog med andre mennesker. Tegningen gjør kommunikasjonen tydeligere, mer konkret og minimerer muligheten for misforståelser.
Mange veiledere har et ønske om å selv kunne tegne og bruke tegningene som er tilpasset brukeren i veiledningsituasjoner. På den måte skapes et felles tredje som man snakke ut i fra, og det gjør det ofte lettere å snakke om det som er utfordrende og vanskelig.
Andre typer tegninger som f.eks. prosesskart kan gi et godt overblikk slik at den du veileder kan finne riktig retning og ta de avgjørende valgene.
Kurset i "Tegning i veiledning" er for deg som gjerne vil lære å tegne helt enkle ikoner og symboler, utvikle visuelle samtalemaler og presentasjoner.

Innhold på kurset

På kurset i tegning i veiledning lærer du enkle tegneteknikker og hvordan tegninger kan brukes i veiledning.
Vi vil arbeide med ulike tegneteknikker, trening på relevante ikoner og oppbygning av visuelle maler som samtale- og styringsverktøy.
Du vil også bli introdusert til relevant forskning som viser effekten av tegninger i kommunikasjon.

Dag 1

 • Basis tegneteknikk 1
  Hvordan tegne helt enkle former og figurer?
 • Byggeklossene
  Hvordan tegne mennesker, sted/tid, prosess og dialog.
 • Utvikling av ikonbibliotek
  Du tegner og øver deg i å tegne ikoner som
  kan relateres til ditt arbeid.
 • Visuelle guidelines
  Hvordan disponere plassen på ulike format.
 • Visuelle maler som samtale og styringsverktøy.
  Hvordan utvikle visuelle maler som gir dere et felles tredje som dere kan snakke ut fra.

Dag 2

På dag 2 finpusser vi teknikken og videreutvikler de maler vi arbeidet med på dag 1. Du vil lære flere viktige ikoner og få tips til hvordan disse kan digitaliseres og brukes som felles referansepunkt også i den digitale samtale. Vi øver oss på å tegne live og du lærer hvordan du bygger opp tegninger in the moment.
Med avsett i din jobb utarbeider vi også en relevant presentasjonstegning.

 • Basis tegneteknik II
  Du lærer flere ikoner og teknikker, så du kan tegne raskt. Vi gjennomgår 50+ ikoner slik at du får et godt fundament i ditt ikonbibliotek.
 • Videreutvikling av ikonbibliotek(20 stk)
  Du øver deg i og utvider ditt personlige ikonbibliotek med 10 ikoner.
 • Livetegning
  Du lærer hvordan du bygger opp en tegning og tegner underveis i en veiledning.
 • Presentasjonstegning
  Hvordan tegne en relevant presentasjon av faglig innhold?
 • Integrering av visuell fasilitering i eget arbeid
  Hvordan kan du konkret bruke visuell fasilitering i ditt arbeid?

Undervisningen vil i størst mulig omfang ta utgangspunkt i dine og de øvrige deltakeres konkrete læringsbehov og ønsker.

Forkunnskaper

Du trenger ingen forutgående tegneferdigheter. Alle kan lære å tegne med denne metoden.

Utstyr

Tilgang til pc(kurset blir holdt digitalt og du får tilsendt kurslink før kurset)
A3 eller A4(ca. 25 ark).
2 svarte tusjer gjerne i to forskjellige tykkelser.
Minimum 3 farvede tusjer.


Om underviser

Annette Haugen jobber som visuell fasilitator og har firmaet VISFAS som er en forkortelse for visuell fasilitering. Hun har undervist flere tusen i tegneteknikk og hvordan man kan bruke tegninger i ulike arbeidssituasjoner som f.eks. samtaler og i veiledning.
Les mer på www.grafiskfasilitering.no

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.