Seminar for UH-sektoren: Vedtak i landsmøte med relevans for medlemmer i UH-sektoren

Om arrangementet

Hvor og når?
fredag 24. nov. kl. 09:00 - 11:00
Påmeldingsfrist

24.11.2023

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Gunn Gallavara
E-post: [email protected]

Landsmøte i Utdanningsforbundet ble arrangert 6.-9. november. Der ble det diskutert og vedtatt ny politikk for de neste fire årene. På dette seminaret ser vi nærmere på vedtak med relevans for medlemmer i UH-sektoren.

Målgruppe: Medlemmer i UH-sektoren, med mulighet for andre medlemsgrupper som er interessert i temaet.

Seminaret vil foregå digitalt på Zoom. Det blir kun mulig å se det direkte.

Landsmøte i Utdanningsforbundet ble arrangert 6.-9. november. Der ble det diskutert og vedtatt ny politikk for de neste fire årene. Flere vedtak har stor relevans for medlemmer i UH-sektoren. Utdanningsforbundet har også fått ny ledelse, og påtroppende leder Geir Røsvoll kommer for å hilse på i dette seminaret.

Her kan du lese mer om sakene og vedtakene som ble fattet.

I seminaret vil bl.a. se nærmere på:

  • Mer relevante lærerutdanninger – hva vektlegger Utdanningsforbundet i neste periode?
  • Vedtak om lønn for ansatte i universiteter og høyskoler
  • Vedtak om ny akademisk tittel for lærerutdanningene

På slutten av seminaret vil vi gå gjennom hvordan Utdanningsforbundet jobber videre med vedtakene i kommende landsmøteperiode (2024-2027).

Det vil bli mulig å stille spørsmål i chat.

Velkommen!

Ønsker du å lese mer om lærerutdanningene?
"Lærerutdanningene – situasjon og utviklingstrekk – ressurshefte for tillitsvalgte
Ressurshefte 2/2023 lærerutdanning