Kveldsseminar: Ny opplæringslov

Om regelstyring og profesjonelt skjønn

feb

06

2020

1800

Oslo

Forslag til ny opplæringslov er ute på høring. Utdanningsforbundet ønsker å bidra til at lærere, skoleledere og tillitsvalgte engasjerer seg i høringsperioden og inviterer til kveldsseminar i Lærernes hus.

Frist: 06.02.2020

06.02.2020 18:00:00 06.02.2020 18:00:00 Europe/Oslo Kveldsseminar: Ny opplæringslov Forslag til ny opplæringslov er ute på høring. Utdanningsforbundet ønsker å bidra til at lærere, skoleledere og tillitsvalgte engasjerer seg i høringsperioden og inviterer til kveldsseminar i Lærernes hus. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Målgruppe: Lærere, skoleledere, tillitsvalgte, lærerstudenter, elever, lærlinger, politikere og andre med interesse for opplæringssektoren.

Utvalget har kommet med mange forslag som angår lærerne og elevene i deres hverdag, for eksempel knyttet til spesialundervisning, skolemiljø, klassestørrelse og lærernes profesjonelle handlingsrom.

I kveldsseminaret vil vi blant annet diskutere i hvilken grad utvalgets forslag til ny opplæringslov vil bidra til å skape et tilstrekkelig handlingsrom for profesjonsutøvelse i skolen.

Vi vil også spørre om utvalgets forslag til ny opplæringslov i større grad vil sikre at det er faglig-pedagogiske begrunnelser som blir lagt til grunn ved praktisering av regelverket, blant annet når det gjelder klassestørrelse og tildeling av spesialundervisning.

Videre vil vi rette søkelyset på om utvalgets forslag til endringer innen det spesialpedagogiske feltet vil bidra til å ivareta og inkludere de mange elevene som har utfordringer i skolen.


Program


18.00–18.30
Innledning ved leder av Opplæringslovutvalget
Jon Christian Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

18.30–19.00
Kommentarer til innledningen
Judit Novak, førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO
Thomas Dahl, professor, Institutt for lærerutdanning, NTNU

19.00–19.15
Pause

19.15–19.25
Kommentar og innledning til panelsamtale
Steffen Handal, leder, Utdanningsforbundet

19.30–20.30
Panelsamtale
Moderator: Jens E. Garbo, politisk rådgiver, Utdanningsforbundet

Paneldeltakere:
Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant, Høyre
Torstein Tvedt Solberg, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Jorun Sandsmark, spesialrådgiver, KS
Jon Christian Fløysvik Nordrum, leder, Opplæringslovutvalget
Judit Novak, førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO
Thomas Dahl, professor, Institutt for lærerutdanning, NTNU
Steffen Handal, leder, Utdanningsforbundet


Det blir enkel servering.

Seminaret er gratis og åpent for alle. Seminaret blir streamet. Det vil bli lagt ut en nyhetssak (samme dag /dagen før) om seminaret, der vil dere finne lenken til streamen. Vi streamer også via Utdanningsforbundets Facebookside. Du trenger ikke melde deg på seminaret for å følge streamen.

 

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Kveldsseminar: Ny opplæringslov

06. februar 2020
kl. 18.00 - 21.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Eirik Lund
E-post: eirik.lund@udf.no

Nina Nordvik
E-post: nina.nordvik@udf.no

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076