Livsmestring et individuelt anliggende eller et samfunnsansvar - hva gjør vi i skolen?

Katellet, okt 2007, gym, gymsal, lek, barn, elever, klatre, klatring, helse, bevegelse, kroppsøving, trening,

okt

19

2020

1600

Utdanningsforbundet inviterer til samtale om det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Lenke til stream her: www.udf.no/stream_livsmestring

19.10.2020 16:00:00 19.10.2020 16:00:00 Europe/Oslo Livsmestring et individuelt anliggende eller et samfunnsansvar - hva gjør vi i skolen? Utdanningsforbundet inviterer til samtale om det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Lenke til stream her: www.udf.no/stream_livsmestring

Utdanningsforbundet inviterer til samtale om det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring.

Medvirkende:
Ole Jacob Madsen, forfatter av boken Livsmestring på timeplanen, professor ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo
Ingunn Folgerø, leder av Lærerprofesjonens etiske råd
Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet
Kristin Schultz, leder av Elevorganisasjonen 
Martin Minken, samtaleleder, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet

Folkehelse og livsmestring er et nytt tverrfaglig tema i skolen som omfatter alle skolens fag.
I den siste tiden har det pågått en debatt om dette temaet, med utgangspunkt i Ole Jacob Madsens bok «Livsmestring på timeplanen». Han mener det foregår en psykologisering av samfunnet, og at innføringen av Folkehelse og livsmestring i skolen viser en tendens i vårt samfunn til å legge stadig mer ansvar over på individet for mestring av egne liv. Dette er ifølge Madsen et skritt bort fra bort fra den fellesskapstanken som tradisjonelt har stått sterkt i skolen.

Hvordan stiller lærerprofesjonen seg til dette? Det er profesjonen som har ansvaret for å ivareta bredden og helheten i læreplanverket. Hvordan kan vi jobbe med Folkehelse og livsmestring i skolen til beste for elevene?


Program:
Samtale mellom Ole Jacob Madsen og Ingunn Folgerø «Livsmestring på timeplanen – hva, hvordan og hvorfor?». Med utgangspunkt i denne samtalen reflekterer Steffen Handal og Kristin Schultz over temaet «Hvordan kan vi jobbe med «Folkehelse og livsmestring» i skolen til beste for elevene?». Samtaleleder er Martin Minken.

 

Arrangementet blir streamet. Det er gratis og åpent for alle. Lenke til streamen sendes til de påmeldte.

WEBINAR: Livsmestring et individuelt anliggende eller et samfunnsansvar - hva gjør skolen?

19. oktober 2020
kl. 16.00 - 18.00

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076