Kveldsseminar: Fagfornyelsen og skoleledere

feb

10

2020

1800

Oslo

Innføring av nye læreplaner fra høsten 2020 – Hvordan planlegges det ved din skole og hva bør du som skoleleder vite?

Frist: 10.02.2020

10.02.2020 18:00:00 10.02.2020 18:00:00 Europe/Oslo Kveldsseminar: Fagfornyelsen og skoleledere Innføring av nye læreplaner fra høsten 2020 – Hvordan planlegges det ved din skole og hva bør du som skoleleder vite? Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Velkommen til kveldsseminar 10. februar i Lærernes hus! Det skal handle om de nye læreplanene som innføres fra høsten 2020. Hva er egentlig det nye, hvordan kan ledere, i samarbeid med lærere og tillitsvalgte, få til gode prosesser slik at skolene er godt forberedt? Hvor ligger de største utfordringene?

Den viktige forberedelsesfasen skjer nettopp nå og lederne har et særskilt ansvar for å få til gode prosesser og planer ved skolene. Til å si noe om hva som venter og forventes fra høsten av og hvordan skoleledere planlegger før innføringen, har vi invitert Utdanningsdirektoratet og skoleledere på ulike nivåer. Vi har også invitert en forsker til å si noe om utfordringene som kan komme og selvsagt får vi høre hva Utdanningsforbundets politiske ledelse mener om saken.

Det blir korte innlegg, panelsamtale og spørsmål fra salen.

Programleder: Aslak Bonde

18.00 Tormod Korpås, sentralstyremedlem, Utdanningsforbundet
18.15 Hege Nilssen, direktør, Utdanningsdirektoratet
18.35 Marte Blikstad-Balas, professor, Universitetet i Oslo
18.50 Anne Johanne Guldvik, rektor Lier videregående skole
19.10 Katti Anker Teisberg, områdeleder for skole, Nordre Follo kommune
19.30 Panelsamtale og spørsmål fra salen, moderator: Aslak Bonde

Seminaret er gratis og åpent for alle. Enkel servering.


Om du ikke har anledning til å være til stede i Lærernes hus, kan du følge seminaret på stream via Utdanningsforbundets nettside.

Det vil bli lagt ut en nyhetssak (samme dag /dagen før) om seminaret, der vil dere finne lenken til streamen. Vi streamer også via Utdanningsforbundets Facebookside. Du trenger ikke melde deg på seminaret for å følge streamen.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Kveldsseminar: Fagfornyelsen og skoleledere

10. februar 2020
kl. 18.00 - 20.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 958 07 038