Kveldsseminar: Hva skjer med videregående opplæring etter Liedutvalgets rapport?

jan

30

2020

1800

Oslo

Utdanningsforbundet ønsker velkommen til kveldsseminar når Liedutvalgets hovedinnstilling er ute på høring. Hovedinnstillingen overleveres 17. desember. Følg med, gjør deg klar for høring og seminar!

Frist: 30.01.2020

30.01.2020 18:00:00 30.01.2020 18:00:00 Europe/Oslo Kveldsseminar: Hva skjer med videregående opplæring etter Liedutvalgets rapport? Utdanningsforbundet ønsker velkommen til kveldsseminar når Liedutvalgets hovedinnstilling er ute på høring. Hovedinnstillingen overleveres 17. desember. Følg med, gjør deg klar for høring og seminar! Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Målgrupper: Lærere, skoleledere, tillitsvalgte, elever, lærlinger, politikere og andre med interesse for videregående opplæring.

Utdanningsforbundet ønsker velkommen til kveldsseminar når Liedutvalgets hovedinnstilling er ute på høring. Utvalget ble nedsatt 1. september 2017. Første delrapport, NOU 2018: 15 Kvalifisert, forberedt og motivert. Et kunnskapsgrunnlag om struktur og innhold i videregående opplæring, ble overlevert kunnskaps- og integreringsministeren 10. desember 2018. Hovedinnstillingen som kommer 17. desember skal inneholde forslag til endringer i struktur, organisering og fagsammensetning i fremtidens videregående opplæring.

Vi spør blant annet:

Har Liedutvalgets rapport truffet utfordringsbildet i videregående opplæring, og ser vi at utvalgets forslag vi gjøre videregående skole mer levende, attraktivt og interessant for elevene? Hva vil skje med fagene?

Utvalget ser spesielt på strukturer og innhold i videregående opplæring; har utvalgets vurderinger og forslag truffet kravene i høyere utdanning og arbeidslivet?
Vil retten til videregående opplæring utvides?
Vil kravet til generell studiekompetanse bli skjerpet?

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal ønsker velkommen
Leder av utvalget, Ragnhild Lied presenterer rapporten

Forberedte kommentarer fra:
• Randi Nordgaard Hermstad, rektor i Gauldal
• Åge Hvitstein, lærer, Sandefjord videregående skole
• Alida de Lange D'agostino, Elevorganisasjonen
• Jan Frode Hatlen, leder Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene ved NTNU
• Sigrun Gjerløw Aasland, fagsjef, Tankesmien Agenda

Seminaret er gratis og åpent for alle. Enkel servering.

Om du ikke har anledning til å være til stede i Lærernes hus, kan du følge seminaret på stream via Utdanningsforbundets nettside.

Det vil bli lagt ut en nyhetssak (samme dag /dagen før) om seminaret, der vil dere finne lenken til streamen. Vi streamer også via Utdanningsforbundets Facebookside. Du trenger ikke melde deg på seminaret for å følge streamen.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Kveldsseminar: Hva skjer med videregående opplæring etter Liedutvalgets rapport?

30. januar 2020
kl. 18.00 - 20.15
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 958 07 038