Fagfornyelsen – matematikk

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 20. mars kl. 18:00 - 20:30

Thon Prinsen Hotell

Kongens gate 30, 7012 TRONDHEIM

Vis i Google Maps
Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: [email protected]
Telefon: 41624135

Fagfornyelsen er i gang. Utdanningsdirektoratet har sendt forslag til kjerneelement i fag på innspillrunde med frist 17. april.  I Trondheim er det matematikk som skal debatteres. Her vil forslagene fra Utdanningsdirektoratet bli presentert og drøftet.

Utdanningsforbundet oppfordrer ledere og lærere til å følge seminarene og ta aktivt del i prosessen rundt fagfornyelsen i den åpne høringsprosessen.

Åpning v/ Hans Lieng, fylkesleder, Utdanningsforbundet Sør- Trøndelag
Kort presentasjon av fagfornyelsen v/ Preben Pettersen Uthus, Utdanningsforbundet Sør- Trøndelag

Ingeborg Sletta, universitetslektor ved NTNU og representant i kjerneelementgruppen for matematikk vil gi en orientering om arbeidet i gruppen.

Hva består kjerneelementene i matematikkfaget av og hvorfor er disse valgt? Hva sier dette om fagets egenart? Hvordan tenkes det om dybdelæring? Tverrfaglige temaer på hvilken måte kommer de inn i faget? Hvordan er sammenhengen mellom matematikk og overordnet del? Sammenhengen mål – vurdering.

Kommentarer til høringsforslaget
Plenumsdiskusjon

Møteleder: Hans Lieng, fylkesleder, Utdanningsforbundet Sør- Trøndelag

Kveldsseminaret er gratis og åpent for alle. Om du ikke har anledning til være tilstede i Trondheim kan du følge seminaret på stream.

Vi skal prege fagfornyelsen

Som profesjonsorganisasjon ønsker Utdanningsforbundet å være en sterk premissleverandør både for utdanningspolitikk, vilkår for profesjonsutøving og for videreutvikling av den pedagogiske praksisen. Vår ambisjon er at vi skal prege prosessen, innholdet og konsekvensene av fagfornyelsen. Les mer om Utdanningsforbundet sitt arbeid.

Hva er kjerneelementer i fag?

"Fagets kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle faglige innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget. Fagets kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget." Utdanningsdirektoratet.