Vold og trusler - en emosjonell belastning Arbeidsmiljøkonferansen 2024

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 05. mars kl. 10:00 - 15:00

Lærernes hus

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

05.03.2024

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Vold, trusler og trakassering mot ansatte er ikke en privatsak, det er et arbeidsmiljøproblem. Velkommen til Utdanningsforbundets arbeidsmiljøkonferanse hvor vi setter søkelyset nettopp på denne problemstillingen.

Målgruppe: ledere, verneombud, tillitsvalgte og alle andre interesserte

I november vedtok Landsmøtet til Utdanningsforbundet en uttalelse hvor de ber myndigheter og aktører i utdanningssektoren anerkjenne at vold og trusler er et arbeidsmiljøproblem og krever at man tar grep for å trygge ansatte.

I desember la Sintef frem en undersøkelse på vegne av UNIO. Undersøkelsen har sett på hvilke emosjonelle krav og belastninger som preger blant annet barnehagelærer- og grunnskolelæreryrket, og ansatte sitt vern opp mot brukerrettigheter. 

Utdanningsforbundet inviterer til gratis konferanse der vi setter søkelyset på vold, trusler og trakassering som et arbeidsmilijøproblem. Konferansen er åpen for alle. Du kan delta i Lærernes hus, eller følge strømming på nett. Du kan også se den opptak. Uansett; meld deg på!

Velkommen skal du være!

10.00–10.20    
Åpning av Arbeidsmiljøkonferansen 2024
Geir Røsvoll, leder, Utdanningsforbundet
Ragnhild Lied, leder, UNIO 

10.20–11.00    
Sintef legger frem hovedfunnene i sin undersøkelse 
Emosjonelle belastninger i stort, litt om vold og trusler

11.00–11.20
Pause

11.20–11.35    
Statssekretær Synnøve M. Skaar, Kunnskapsdepartementet

11.35–12.15
Praksisfortellinger:  

  • Før snakket vi aldri om emosjonelle belastninger. Nå jobber vi systematisk med det
    Ingrun Sommerstad, styrer, Hallsetreina FUS barnehage

  • Det vanskelige arbeidet med å snu et dårlig læringsmiljø og et vanskelig arbeidsmiljø til noe bedre
    Ingelinn Gramstad, rektor, Ytre Enebakk skole

12.13–13.00
Lunsj

13.00–13.30
Arbeidstilsynets satsing på forebygging av vold og trusler
Ingri Litleskare, seniorrådgiver, Arbeidstilsynet

13.30–14.00  
Likeverdige lovverk  
Marie Ruud, advokat, Utdanningsforbundet - seksjon for juridiske spørsmål

14.00–14.15
Pause

14.15–15.00    
Panelsamtale:
Nok preik! Hvordan skal skoler og barnehager merke at dette nå blir tatt på alvor?

15.00
Konferanseslutt