Seminar for UH: Mer overordnet styring av lærerutdanningene

Om arrangementet

Hvor og når?
fredag 06. sep. kl. 09:00 - 11:00

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

06.09.2024

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Gunn Gallavara
E-post: [email protected]

Astrid Kristin Moen Sund
E-post: [email protected]

Utdanningsforbundet ønsker å gi medlemmer i UH-sektoren informasjon om større pågående prosesser i sektoren. På dette seminaret ser vi på rapporten om mer overordnet styring av lærerutdanningene og anbefalingene fra ekspertgruppen.

Regjeringen har satt i gang et arbeid for å gjøre styringen av lærerutdanningene mer overordnet. Formålet er både å styre mer i det store og mindre i det små, og at de som tilbyr og samarbeider om lærerutdanning skal få større frihet og fleksibilitet til å videreutvikle utdanningene til det beste for barnehagen og skolen. 

Dette arbeidet har vært gjennomført i flere faser. I første fase har et hurtigarbeidende rammeplanutvalg gitt anbefalinger til Kunnskapsdepartementet om forenklinger av rammeplanene for lærerutdanningene. Forslagene fra rammeplanutvalget ble sendt på høring og regjeringen fastsatte endringer i rammeplanene for lærerutdanningene 30. juni 2023. 
 
I andre fase nedsatte Kunnskapsdepartementet en ekspertgruppe som fikk i oppdrag å gi råd til departementet om hvordan rammeplanstyringen av lærerutdanningene kan gjøres mer overordnet. Ekspertgruppen leverte en delrapport om rammeplaner som styringsvirkemiddel i lærerutdanningene, 1. desember 2023. Sluttrapport med anbefalinger til departementet ble levert i juni 2024.

Rapporten og anbefalingene vil ha stor betydning for våre medlemmer i UH-sektoren. Treffer anbefalinger behovene i barnehage, skole og lærerutdanningene? Og hvilke konsekvenser vil de få? Vi har invitert Sølvi Mausethagen, professor ved OsloMet og leder av ekspertgruppen til å innlede om ekspertgruppens anbefalinger. 

Program for seminaret kommer.