Lederjuss: 9A - kravene til godt læringsmiljø i skole og barnehage

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 13. feb. kl. 10:00 - 11:30

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

13.02.2024

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Vi fortsetter vår kursrekke for ledermedlemmer i Utdanningsforbundet. Webinaret vil foregå på Zoom. Det blir gjort opptak, som vil være tilgjengelig for påmeldte deltakere i 14 dager.

Målgruppe: Utdanningsforbundets ledermedlemmer i skole og barnehage

I dette webinaret ønsker vi å gi et overblikk over opplæringslovens kap. 9A og barnehagelovens kap. 8.

Vi vil gå særlig inn på barn og elevers rett til et trygt og godt barnehage- og skolemiljø, skolen og barnehagens aktivitetsplikt, dokumentasjonsplikten, samt håndheving av slike saker.

I tillegg kommer vi litt særskilt inn på § 9A-5 og § 43-saker, arbeidstakers rett vs. barn/elevenes rett, evt. noe praksis hvis vi har tid.

Webinaret vil foregå på Zoom. Lenke blir sendt ut nærmere dato for arrangementet.

Dersom du ikke mottar e-post med lenke til kurset ber vi deg sjekke søppelposten din. Ved påmelding vil du motta en e-post fra [email protected]

Kursholdere er Marie Ruud, advokat, Utdanningsforbundet og Susanne Azevedo Stirø, advokat, Raugland Advokatene.

Det vil bli gjort opptak av webinaret. Det vil være tilgjengelig for påmeldte deltakere i 14 dager.