Lederjuss: Hvordan håndtere vold- og trusselsaker

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 26. nov. kl. 10:00 - 11:30

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

26.11.2024

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Dette kurset er et gratis tilbud til Utdanningsforbundets ledermedlemmer. Webinaret vil foregå på Zoom. Det blir gjort opptak, det er tilgjengelig for påmeldte deltakere i en begrenset preiode.

Målgruppe: Utdanningsforbundets ledermedlemmer i skolen.

Kurset er et medlemstilbud, forbehold medlemmer av Utdanningsforbundet.

Webinaret er gratis og vil foregå på Zoom. Meld deg på for å få lenke. Det blir gjort opptak, som vil være tilgjengelig for påmeldte deltakere i en begrenset periode. 

I hendelser med vold og trusler kan mange parter bli involvert, og flere lovverk gjøres gjeldende. Dette er likeverdige lovverk som alle skal ivaretas – i hovedsak arbeidsmiljøloven, barnehageloven og opplæringsloven. I tillegg er det greit å kjenne til at straffeloven har et særskilt vern for undervisningspersonell i grunnskole og videregående.

I denne økta gir vi ledere en oversikt over innholdet i aktuelle lover, arbeid som pågår på feltet, samt tips og råd i arbeidet med dette temaet.

Kursholdere er Marie Ruud, advokat i seksjon for juridiske spørsmål, Utdanningsforbundet og May-Britt Heimsæter, seniorrådgiver i seksjon for juridiske spørsmål, Utdanningsforbundet.