Skolelederkonferansen 2022

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 24. okt. kl. 10:00 - tirsdag 25. okt. kl. 15:30

Thon Hotel Arena

Nesgata 1, 2004 LILLESTRØM

Vis i Google Maps
Pris

3 000,- (Medlem)

4 500,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Nils Winther Lorange
E-post: [email protected]
Telefon: 94866481

Utdanningsforbundet inviterer til skolelederkonferansen 2022! Hvilke utfordringer står skoleledere overfor i tiden som kommer? Hvordan skape inkluderende fellesskap for alle elever- og et godt arbeidsmiljø for alle ansatte?

Presentasjonene fra konferansen 

Konferansen avholdes på Thon hotel Arena, Lillestrøm 24. og 25. oktober 2022.

Velkommen til inspirerende dager med et variert program der du sammen med andre skoleledere får mulighet til å løfte blikket fremover, samtidig som relevante temaer og dagsaktuelle problemstillinger løftes opp på podiet.

Trykk på boksen under for å se hele programmet.

Mandag 24. oktober

10:00-10:15 – Åpning ved Steffen Handal, leder, Utdanningsforbundet
10:15-10:30 – Hilsen fra Kunnskapsminister Tonje Brenna
10:30-10:50 – Samtale mellom Tonje Brenna og Steffen Handal Ledet av Tormod Korpås
10:50-11:10 – Pause
11:10-12:00 – Fellesskapende praksis i skolen – hva betyr det for ledere? Frode Restad og Selma Lyng, forskere, Arbeidsforskningsinstituttet
12:00-12:20 – Pause
12:20-13:00 – Parallellsesjoner: Inkluderende pedagogikk
Barnetrinn: Læreren som fellesskapsbygger Marianne Egeberg Kolobekken, rektor ved Fjellhamar skole
Ungdomstrinn: Å bli til i møte med andre: om betydningen av gyldige fellesskap Kjerstin Owren, mobbeombud i Oslo kommune
VGO: Elevbasert profesjonsutvikling Ingunn Folgerø, rektor ved Bryne vgs
13:00-14:00 – Lunsj
14:00-14:50 – Lederes rolle i skolenes vurderingspraksiser – hvorfor gjør ikke lærerne som jeg sier? Lise Sandvik, NTNU
14:50-15:10 – Pause
15:10-16:00 – Parallellsesjoner
Barnetrinn: Skole-hjem-samarbeid i barneskolen, Cecilie Pedersen Dalland førsteamanuensis Oslo Met og Pernille Grepp Knutsen, rektor ved Haslum skole
Ungdomstrinn: Vurderingspraksis i ungdomsskolen- lederens rolle, Egil Weider Hartberg, instituttleder, HINN 
VGO: Hvordan lede fagfellesskap om vurdering i videregående skole? Lise Sandvik, NTNU
16:00-16:15 – Pause
16:15-17:00 – Skoleledelse - språk og kommunikasjon, Petter Schjerven

19:00: Middag  

Tirsdag 25. oktober

09:15-10.05 – Derfor har skoleverket mye å tjene på å ta psykososialt arbeidsmiljø på alvor! Håkon Johannessen, forsker og gruppeleder ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt STAMI
10.05-10:35 – Pause
10:35-11.30 – Skoleledere som juridiske aktører: en krevende balansegang mellom mange hensyn Jeffrey Hall, førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo
11:30-12:30 – Lunsj
12:30-13:15 – Parallellsesjoner
Ny Opplæringslov – Hva skjer? Eirik Lund og Einar Ove Standal, seniorrådgivere, Utdanningsforbundet
9A – Dokumentasjonsplikten, hva innebærer den? Vilde Riiser og Rikke Rosvold fra Rauglandadvokatene
EVA2020: Evaluering av fagfornyelsens intensjoner, prosesser og praksiser så langt Hedvig Abrahamsen, førsteamanuensis, ILS, UIO
13:15-13:30 - Pause
13:30-14:15 – Skoleutvikling – Erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap: ulike verdener eller konstruktiv vekselvirkning? Bjørn Bolstad
14:15-14:30 – Pause
14:30-15:30 – Hvor vil jeg? Liv Arnesen, lærer, polfarer, eventyrer og foredragsholder
15:30: Avslutning/Takk for nå

Priser:
Konferanseavgift kr 3000 (medlemmer i Utdanningsforbundet) og kr 4500 (andre)
I tillegg håper vi du vil være med på felles middag 24. oktober på Thon hotel Arena, kr. 655,-

Overnatting
Overnatting er ikke inkludert i konferanseavgiften. Det må bestilles og betales av den enkelte. 

Lenke til rombestilling Thon Hotel Arena

Nedre beløpsgrense for å sende faktura er kr 5000,-. Dvs. at alle reservasjoner under denne summen må bestilles og betales via lenken over.
Skulle noen ønske gruppereservasjoner med én samlefaktura som overgår denne beløpsgrensen, kan de ta kontakt på [email protected] for å foreta gruppebestillingen.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.