Presentasjoner fra Skolelederkonferansen 2022

Her finner du presentasjoner fra konferansen som ble avholdt på Thon hotel Arena 24. og 25. oktober 2022.

Mandag 24. oktober 2022

Fellesskapende praksis i skolen – hva betyr det for ledere?
Frode Restad, forsker, Arbeidsforskningsinstituttet

Barnetrinn: Læreren som fellesskapsbygger
Marianne Egeberg Kolobekken, rektor ved Fjellhamar skole

U-trinn: Å bli til i møte med andre: om betydningen av gyldige fellesskap
Kjerstin Owren, mobbeombud i Oslo kommune

VGO: Elevbasert profesjonsutvikling
Ingunn Folgerø, rektor ved Bryne vgs

Lederes rolle i skolenes vurderingspraksiser – hvorfor gjør ikke lærerne som jeg sier?
Lise Sandvik, NTNU

Barnetrinn: Skole-hjem-samarbeid i barneskolen
Cecilie Pedersen Dalland førsteamanuensis OsloMet og Pernille Grepp Knutsen, rektor ved Haslum skole

Ungdomstrinn: Vurderingspraksis i ungdomsskolen - lederens rolle
Egil Weider Hartberg, instituttleder, HINN

VGO: Hvordan lede fagfellesskap om vurdering i videregående skole?
Lise Sandvik, NTNU


Tirsdag 25. oktober 2022

Skoleledere som juridiske aktører: en krevende balansegang mellom mange hensyn Jeffrey Hall, førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UIO

Ny Opplæringslov – Hva skjer?
Eirik Lund og Einar Ove Standal, seniorrådgivere, Utdanningsforbund

9A – Dokumentasjonsplikten, hva innebærer den?
Vilde Riiser og Rikke Rosvold fra Rauglandadvokatene

EVA2020: Evaluering av fagfornyelsens intensjoner,
prosesser og praksiser så langt
Hedvig Abrahamsen, førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UIO

Skoleutvikling – Erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap: ulike verdener eller konstruktiv vekselvirkning?
Bjørn Bolstad