Tverrfaglighet og dybdelæring

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 15. feb. kl. 14:00 - 16:00
Påmeldingsfrist

10.02.2022

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Dybdelæring og tverrfaglige temaer er to sentrale begreper i den nye læreplanen, LK20. Lærere må kjenne prinsipper som ligger til grunn for disse begrepene og de må ha metodisk repertoar til å realisere dem. Kurset holdes digitalt på Zoom.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.


Kursets målsetting:
I dette kurset får du presentert bakgrunnen for prinsippet om dybdelæring og en konkretisering av begrepet basert på norske publikasjoner. Du får også presentert et rammeverk for tverrfaglig undervisning og eksempler på tverrfaglig planlegging. Kurset vil peke på sammenhenger mellom dybdelæring og tverrfaglighet.

Innhold og arbeidsmåter:
Kurset strekker seg over to timer og vil bestå av foredrag og refleksjoner.

Forventning til deltakerne:
Kurset gjennomføres digitalt og det er kun forventning om deltakelse.

Presentasjon av kursholder:
Bjørn Bolstad arbeider som seniorrådgiver ved Universitetet i Oslo, Utdanningsvitenskapelige Fakultet. Enheten han arbeider i, FIKS, bistår skoler og skoleeiere i deres pedagogiske utvikling og i arbeidet med ny læreplan. Enheten forsøker å kombinere erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap.

Bolstad har arbeidet nesten 30 år i skolen, som lærer, inspektør og rektor, bl.a. ved Ringstabekk skole i Bærum kommune. Han har 20 års erfaring med tverrfaglig arbeid, og har de siste årene samlet internasjonal forskning om tverrfaglighet. Han har de siste årene utgitt bøkene «Dybdelæring og Tverrfaglighet» (2020) og «Storyline» (2021) og publiserer ukentlig en betraktning om skole og utdanning på sin blogg «En rektors bekjennelser».