Nærværsskolen - en modell for å forebygge skolefravær

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 24. nov. kl. 14:00 - 17:00

Zoom

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Nærværsskolen er en effektiv modell for oppfølging av fravær i grunnskolen og kan bidra til å forebygge de omfattende skolefraværssakene som mange skoler strever med. Kursdeltakere vil få tilgang til en rekke konkrete arbeidsverktøy til bruk i praksisfeltet.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Målgruppe: Lærere i grunnskolen

Hovedoverskriftene på dette digital kurset vil være; kunnskap, forebygging, oversikt og tidlig innsats. I tillegg vil skole-hjem-samarbeid, kartlegging og elevmedvirkning bli berørt.

Kursholder Silje Hrafa Tjersland vil gi en innføring i modellen hun kaller "nærværsskolen". Hun vil ta utgangspunkt i fortellinger og positive erfaringer fra arbeidet med "Prosjekt ungdomslos" og nåværende praksis på en 1-10 skole i Oslo. Nærværsskolen er en effektiv modell for oppfølging av fravær i grunnskolen og kan bidra til å forebygge de omfattende skolefraværssakene som mange skoler strever med - særlig i tiden etter covid-19.

Kursdeltakere vil få tilgang til en rekke konkrete arbeidsverktøy til bruk i praksisfeltet. For deg som jobber direkte med eleven og familien, vil du få innsikt i fremgangsmåter og skreddersydde tiltakspakker.  Velkommen til et praksisnært kurs.


Arbeidsmåter:

Dette digitale kurse foregår på Zoom og vil hovedsakelig bestå av foredrag med praksiseksempler, med innlagt tid til egen refleksjon og gruppesamtaler underveis. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål i chat.

Presentasjon av kursholder:
Silje Hrafa Tjersland er utdannet barnevernspedagog. Hun har jobbet som prosjektkoordinator i Ungdomslos og med Pøbelprosjektet.

Hun har de siste årene jobbet som sosialpedagogisk leder ved Vollebekk skole i Oslo, der hun har jobbet med utvikling av prosjektet "nærværsskolen".

Høsten 2022 skiftet hun arbeidssted og jobber nå som sosiallærer ved Nordseter skole på Nordstrand.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.