Helhetlig vurderingspraksis i skolen

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 21. april kl. 14:00 - 16:00

Digitalt via Zoom

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Fagfornyelsen og vurderingsforskriften stiller nye krav og forventninger til skolenes arbeid med vurdering. Viktige stikkord er lærelyst, kompetanseorientering og vurdering som prosess. Dette digitale kurset gir støtte til hvordan vi jobbe praktisk for å oppfylle disse føringene.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Kursets målsetting:
Kurset sikter på å gi kunnskap om hva som forventes av skolens vurderingspraksis, og praksisnære eksempler på hvordan man kan arbeide med vurdering i tråd med læreplanen.


Noen stikkord for innholdet vil være
- Hva forventes, og hvordan forstår vi føringene nå?
- Profesjonelt skjønn i vurdering
- Egenvurdering som et mulig svar
- Hvordan skal lærere og elever sammen forstå hvor elevene skal?

Arbeidsmåter:
Kurset arrangeres digitalt over Zoom. Kurset vil hovedsakelig bestå av foredrag med praksiseksempler, med innlagt tid til egen refleksjon underveis. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål i chat.

Forventning til deltakerne: 
Deltagere bør være forberedt til å oversette praktiske eksempler til egen kontekst, og til å reflektere rundt egen praksis.

Som forberedelse kan man lytte til podcasten Rekk opp hånda og episoden «Hvordan vurderer du kompetanse? Med Kjell Evensen».

Presentasjon av kursholderne:
Kjell Evensen er prosjektleder ved Høgskolen i Innlandet. Han er tidligere lærer, og har lang erfaring fra vurderingsfeltet. Kjell deltok i læreplangruppa i samfunnsfag, og har utgitt bøkene «Vurdering i kroppsøving» (2020) og «Helhetlig vurderingspraksis» (2021).         

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.