Drømmeskolen - å jobbe systematisk med psykisk helse, inkludering og livsmestring

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 22. sep. kl. 12:00 - 15:00

Zoom

Påmeldingsfrist

01.09.2022

Pris

250,- (Medlem av Utdanningsforbundet eller Rådgiverforum)

500,- (Andre)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

På dette nettkurset får du innsikt i hvordan skoler kan jobbe systematisk og skoleomfattende med folkehelse og livsmestring. Du vil også få gode verktøy for elevmedvirkning som fremmer god psykisk helse hos elevene.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Kursets målsetting
Kurset sikter mot å gi deltakerne utvidet kompetanse i hvordan arbeide med å fremme god psykisk helse, livsmestring og inkludering i skolen.

Innhold og arbeidsmåte
Kurset har et omfang på 3 timer. Kurset vil være tredelt og veksle mellom foredrag, arbeid i grupper og plenumsdiskusjon. Kurset holdes digitalt på Zoom. Det blir gjort opptak som vil være tilgjengelig for deltakerne i en begrenset periode.

Foredraget vil forsøke å besvare følgende spørsmål:

  • Hvordan jobbe systematisk med psykisk helse, inkludering og livsmestring i skolen?
  • Hvordan jobbe systematisk med folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema?
  • Hvordan bruke elever som ressurs og gi dem reell elevmedvirkning?

Gruppearbeid
I gruppearbeidet vil deltakerne få mulighet til å diskutere hvordan skolene jobber med folkehelse og livsmestring i lys av egne erfaringer fra skolehverdagen.

Plenumsdiskusjon
Kurset avsluttes med en plenumsdiskusjon basert på diskusjoner som har vært sentrale i de ulike gruppene.

Forventning til deltakerne 
Deltakerne har gjort seg opp noen tanker om hvordan de arbeider med psykisk helse, folkehelse og livsmestring i skolen

Om Drømmeskolen
Drømmeskolen er en modell for å fremme god psykisk helse, inkludering og livsmestring i ungdoms- og videregående skoler. Drømmeskolen hjelper skoler å:

  • Etablere rammer og verktøy for et helhetlig arbeid med de overordnede læreplanene og det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring
  • Øke kompetansen hos ansatte for å jobbe med psykisk helse, livsmestring og inkludering
  • Styrke relasjonen mellom elever og mellom elever og ansatte
  • å styrke elevenes tilhørighet, deltakelse, kompetanse og motivasjon

Å bruke elever som en ressurs og en aktiv del av eget læringsmiljø skaper motivasjon og læringsglede (Arentz, 2021). Derfor er elevmedvirkning den største delen av tiltaket.

Presentasjon av kursholdere

Nina Grindheim er fagkoordinator og tiltaksleder i Drømmeskolen. Hun er Cand.paed.spec. og spesialpedagog og har jobbet mange år i skolen som lærer, spesialpedagog og skoleleder. Nina har jobbet spesielt med barn og unge med sosiale og emosjonelle vansker i ulike tverrfaglige settinger. Hun har i tillegg utviklet og arbeidet med ulike tiltak for å skape bedre inkludering, livsmestring og psykisk helse i skolen. Hun er pptatt av medvirkning, skolen som organisasjon, god forankring, involvering og systematikk i implementerings- og endringsprosesser.

Veronica Pedersen er fagkoordinator i Drømmeskolen. Hun har utdanning innen sosialt arbeid og videreutdanning i terapi. Veronica har jobbet med psykisk helse i skolen i flere år. Hun har jobbet som terapeut for ungdom med sosiale og emosjonelle vansker, og er opptatt av å jobbe systematisk med psykisk helse for å få til reel endring.

Medarrangør: Rådgiverforum Norge

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.