Bærekraftig utvikling fra læreplan til klasserom, sett i lys av livsmestring og medborgerskap

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 26. jan. kl. 13:00 - 16:00

Digitalt via Zoom

Pris

250,- (Medlem av Utdanningsforbundet)

500,- (Ikke-medlem )

150,- (Medlem av Pedagogstudentene )

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Velkommen til digitalt kurs med Judith Klein. På kurset får du en innføring i hvordan de tre tverrfaglige temaene er integrert i det nye læreplanverket LK20, med spesiell vekt på bærekraftig utvikling.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Om kurset

Innhold:
En innføring i hvordan de tre tverrfaglige temaene er integrert i det nye læreplanverket LK20, med spesiell vekt på bærekraftig utvikling.

  • Hva ligger i begrepet bærekraftig utvikling?
  • Hvordan tolke det nye læreplanverket?
  • Hvordan kan vi jobbe med dette i praksis?

Form:
Det vil bli en veksling mellom forelesningsform og innspill fra kursdeltakerne, samt en workshop om hvordan fagene kan bidra i bærekraftig utvikling og hvordan integrere bærekraftig utvikling inn i hvert fag.
A) Grupper på tvers, deretter
B) Grupper per fag 

Om foredragsholder:
Judith Klein er samfunnsgeograf og lektor, og har på oppdrag for UDIR jobbet med utvikling av de nye læreplanene. Hun satt i tverrfaglig læreplangruppe, hvor hun hadde særlig ansvar for integrering av de tverrfaglige temaene på tvers av fag.
Hun satt også i kjerneelementgruppen for samfunnsfag, historie og geografi.

Hun er i dag doktorgradsstipendiat ved Senter for Samarbeidslæring for bærekraftig utvikling ved Høgskolen i Innlandet, hvor hun forsker på bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap i ulike lands læreplaner.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.