NETTKURS. Samtaler med elever – fra teori til praksis

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 11. nov. kl. 14:00 - 16:00
Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Hvordan kan lærere arbeide med deltakelse og medvirkning i klassesamtaler og i individuelle elevsamtaler? Kurset blir avholdt digitalt, over tre ettermiddager, med tid til arbeid med egen undervisning mellom samlingene. Kurset er gratis og det er fortsatt ledige plasser på kurset.

Kurset tar på en praktisk måte essensen i lærerarbeidet ved å presentere sentrale ideer fra kommunikasjonsteori, og se nærmere på hvordan lærere kan gjennomføre og utvikle gode samtaler med elever både i fellesskapet og på tomannshånd.

Kurset blir avholdt digitalt, via Zoom, over tre ettermiddager, med tid til arbeid med egen undervisning mellom samlingene. Det er begrenset antall plasser.


Planen for samlingene er:

11. november, kl. 14-16
- Innføring i kommunikasjonsteori
- Om dialogisk undervisning
- Fagfornyelsen, deltakelse og medvirkning

25. november, kl. 14-16
- Ulike samtaleformer i klasserommet

2. desember, kl. 14-16
- Spørsmål å stille elever
- Hvordan lytte til elever


Arbeidsmåter i kurset

Forelesning
Arbeid i par og grupper

Observasjon av egen undervisning i mellomperiodene

Om foredragsholder:
Inger Ulleberg er førstelektor i pedagogikk ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun er utdannet lærer og spesialpedagog, og har arbeidet med veilederutdanninger og lærer-utdanning i en årrekke. Hun har deltatt i forskningsprosjekter knyttet til kommunikasjon i klasserommet med fokus på klasseledelse og klassesamtaler. Inger Ulleberg har blant annet skrevet boka Mellom ordene - kommunikasjon i profesjonell praksis (Gyldendal Akademisk, 2019, sammen med Per Jensen), og Kommunikasjon mellom lærer og elev (Fagbokforlaget, 2020).

Vi tar forebehold om justering av tidspunkt og innhold. Vi bruker denne høsten til å teste ut ulike digitale kursløsninger, og i den perioden vil Utdanningsforbundets nettkurs være gratis, men for 2021 vil nettkurs også ha kursavgift.