Psykisk helse i skolen

Å styrke barn- og unges selvfølelse i møte med læring

nov

23

2020

1000

Oslo

Psykisk helse blant barn og unge er et tema som det snakkes mye om. Forskning sier at en av fem unge oppgir at de sliter psykisk. Som lærere møter vi daglig elever med ulik bagasje og med ulike opplevelser og utfordringer.

Frist: 26.10.2020

Påmelding
23.11.2020 10:00:00 23.11.2020 10:00:00 Europe/Oslo Psykisk helse i skolen Psykisk helse blant barn og unge er et tema som det snakkes mye om. Forskning sier at en av fem unge oppgir at de sliter psykisk. Som lærere møter vi daglig elever med ulik bagasje og med ulike opplevelser og utfordringer. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Bindende påmeldingsfrist: 26. oktober


Hvordan kan vi rustes til å møte de utfordringene som oppstår i en skolehverdag?
Har vi den tiden, det rommet og den kompetansen som skal til for å ivareta elevene med de behovene de har? Kan vi kombinere læring, trivsel og god psykisk helse?

Mål for kurset:
Målet for kurset er at vi gjennom inspirasjon, kunnskap og deling kan komme nærmere hvordan vi helt konkret kan styrke vår jobb som relasjonsbyggere og hvordan vi kan være med på å skape en god skolehverdag for elevene og oss selv.

Temaer som vil bli belyst er:
En god relasjon for læring og trivsel – praktiske eksempler
Mestring knyttet opp mot psykisk helse – Hvordan vi tilrettelegger for mestring
Elever med ulike behov – hvordan kan vi møte dem?
Å spille på lag med den kompetansen som finnes innad og utad
Barn og unges egne opplevelser (erfaringsdeling)
Utfordringer vi møter på i en skolehverdag (erfaringsdeling)
Psykisk helse – hvilken rolle skal vi som ansatte i skolen ha?
Forebygging av skolefravær

Om kursholder:
Sara Eline Eide er spesialpedagog, forfatter og daglig leder av UngOppvekst. Hun er utdannet innen relasjonskompetanse og har en terapeutisk bakgrunn. Sara Eline har jobbet 12 år i skolen, på barneskole og ungdomsskole. Hun har skrevet boken På oppdagelsesferd sammen – om å være tilstede for den enkelte. Nå jobber hun for å fremme psykisk helse blant barn og unge i skolen, gjennom kurs, foredrag og veiledning.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

 

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Psykisk helse i skolen

23. november 2020
kl. 10:00 - 16:00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076