NETTKURS: Psykisk helse i skolen

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 30. nov. kl. 14:00 - 16:00
Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Forskning sier at en av fem unge oppgir at de sliter psykisk. Som lærere møter vi daglig elever med ulik bagasje og med ulike opplevelser og utfordringer. Nettkurset er gratis, men det er begrenset antall plasser.

Kurset vil foregå digitalt over to ettermiddager. Første øktene var 23. november, men det er fortsatt mulig å være med på del to av kurset, mandag 30. november.

Del 2: Mandag 30. november, kl. 14.00-16.00


Hvordan kan vi rustes til å møte de utfordringene som oppstår i en skolehverdag? Har vi den tiden, det rommet og den kompetansen som skal til for å ivareta elevene med de behovene de har? Kan vi kombinere læring, trivsel og god psykisk helse?

Mål for kurset:
Målet for kurset er at vi gjennom inspirasjon, kunnskap og deling kan komme nærmere hvordan vi helt konkret kan styrke vår jobb som relasjonsbyggere og hvordan vi kan være med på å skape en god skolehverdag for elevene og oss selv.

Temaer som vil bli belyst er:
En god relasjon for læring og trivsel – praktiske eksempler
Mestring knyttet opp mot psykisk helse – Hvordan vi tilrettelegger for mestring
Elever med ulike behov – hvordan kan vi møte dem?
Å spille på lag med den kompetansen som finnes innad og utad
Barn og unges egne opplevelser (erfaringsdeling)
Utfordringer vi møter på i en skolehverdag (erfaringsdeling)
Psykisk helse – hvilken rolle skal vi som ansatte i skolen ha?
Forebygging av skolefravær

Lenke til materiell du gjerne kan lese på forhånd:

Psykisk helse i skolen - Artikkel i Utdanningsnytt

Barna som ikke klarer klasserommet - intervju i Budstikka

De første tegnene på skolevegring - Intervju i Psykologisk.no

 

Om kursholder:
Sara Eline Eide er spesialpedagog, forfatter og daglig leder av UngOppvekst. Hun er utdannet innen relasjonskompetanse og har en terapeutisk bakgrunn. Sara Eline har jobbet 12 år i skolen, på barneskole og ungdomsskole. Hun har skrevet boken På oppdagelsesferd sammen – om å være tilstede for den enkelte. Nå jobber hun for å fremme psykisk helse blant barn og unge i skolen, gjennom kurs, foredrag og veiledning.

 

Vi tar forebehold om justering av tidspunkt og innhold. Vi bruker denne høsten til å teste ut ulike digitale kursløsninger, og i den perioden vil Utdanningsforbundets nettkurs være gratis, men for 2021 vil nettkurs også ha kursavgift.