AVLYST! Kurs for lærere i kunst og håndverk

Faglig progresjon, vurdering koblet til fagfornyelsen

mar

25

2020

1000

Oslo

Kurs- og arrangementer arrangert av Utdanningsforbundet sentralt medfører stor reisevirksomhet fra hele landet og samling med mange mennesker tilstede som kan bidra til betydelig risiko for spredning av koronaviruset. Vi velger derfor i denne omgang å avlyse alle sentrale kurs frem til påske.

25.03.2020 10:00:00 25.03.2020 10:00:00 Europe/Oslo AVLYST! Kurs for lærere i kunst og håndverk Kurs- og arrangementer arrangert av Utdanningsforbundet sentralt medfører stor reisevirksomhet fra hele landet og samling med mange mennesker tilstede som kan bidra til betydelig risiko for spredning av koronaviruset. Vi velger derfor i denne omgang å avlyse alle sentrale kurs frem til påske. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

I faget kunst og håndverk kan det være vanskelig for elevene å få øye på hva de kan ta med seg videre fra et verksted til det neste. Hvordan kan de fire kjerneelementene være til støtte her? Gjennom kursdagen blir du introdusert til ulike modeller du kan ta i bruk for å analysere egen vurderingspraksis og skape sammenhenger mellom verksteder for elevene. Eksemplene som vises under kursdagen er hentet fra ungdomstrinnet.

Med utgangspunkt i oppgavetekster fra lærere i faget drøfter vi hvordan gode kjennetegn kan formuleres for å tydeliggjøre hva elevene skal strekke seg etter i arbeid med faget.

Læreplanen er vedtatt, men hvordan blir vurderingsordningen for faget? Utdanningsdirektoratet har nå sendt ut en rekke forslag til endring av vurderingsforskriften på høring. Det er blant annet forslag om å innføre eksamen i kunst og håndverk etter ungdomsskolen. Vi ser på fordeler og ulemper ved forslaget.

Fra programmet:

  • Presentasjon av modeller for å analysere og utvikle egen vurderingspraksis.
  • Hvordan skape sammenhenger og progresjon mellom verksteder?
  • Hvordan utvikle fagrelevante kjennetegn på måloppnåelse?
  • Eksempler på undervisningsopplegg innen arkitektur, visuell kommunikasjon, kunst og design.
  • Oppdatering på fagfornyelsen, ny læreplan  og forslag om å innføre eksamen i faget - diskusjon i grupper.

Denne kursdagen ble også gjennomført i 2019. De faglige eksemplene vil være mye av de samme som sist, men oppdatert mot de nye læreplanene.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kursholder

Eva Lutnæs er professor i fagdidaktikk ved institutt for estetiske fag, OsloMet. Hun underviser også i kunst og håndverk ved Ener ungdomsskole. Hun var med i kjerneelementgruppa og læreplangruppa for faget kunst og håndverk.

Eva Lutnæs

Ener ungdomsskole

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Kurs for lærere i kunst og håndverk

25. mars 2020
kl. 10.00 - 15.30
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (medlem)
1 800,- (ikke-medlem)
500,- (student)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 958 07 038