Fagfornyelsen: Seminar om arbeidslivsfag

mar

05

2020

1000

Oslo

Seminaret har som mål å gjøre faget mer kjent, formidle kunnskap om fagets plass i fagfornyelsen og den nye læreplanen, men ikke minst dele erfaringer og konkrete ideer til hvordan flere skoler kan komme i gang. Seminaret er gratis.

05.03.2020 10:00:00 05.03.2020 10:00:00 Europe/Oslo Fagfornyelsen: Seminar om arbeidslivsfag Seminaret har som mål å gjøre faget mer kjent, formidle kunnskap om fagets plass i fagfornyelsen og den nye læreplanen, men ikke minst dele erfaringer og konkrete ideer til hvordan flere skoler kan komme i gang. Seminaret er gratis. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Målgruppe: Lærere som underviser i faget i ungdomsskolen og videregående skoler, skoleledere, skoleeiere og andre interesserte

Seminaret er gratis!

Fagfornyelsen er en utmerket anledning for skolene til å videreutvikle opplæringstilbudet. Det har lenge vært ønskelig med mer praksisrettede tilbud til elever på ungdomstrinnet. Arbeidslivsfag er en slik mulighet! Det er et tilvalgsfag som nettopp kan gjøre ungdomsskolen mer relevant og praktisk for elever som har behov for det. Over 20 000 elever får pr i dag opplæring i faget, men det burde vært adskillig flere som fikk dette tilbudet. Erfaring viser at arbeidslivsfag kan ruste elevene for en bedre overgang til videregående opplæring, særlig på yrkesfag.

På dette seminaret har vi som mål å gjøre arbeidslivsfaget mer kjent, dele erfaringer fra praksis slik at flere skoler kan komme i gang. Det blir også en presentasjon av den nye læreplanen i faget, vurdering og eksamen. 

Fra programmet nevnes:

 • Arbeidslivsfag – Tønsbergmodellen: Om fagets relevans og tilknytningen til videregående skole! Trond Andresen, lærer, restaurant og matfag, Greveskogen vgs
 • Presentasjon av ny læreplan.  Fra forsøksfag til læreplan med lokal tilpasning! Arne Olav Walbye, lærer, Søndre Land ungdomsskole
 • Noen av de du møter fra praksisfeltet er: 
  - Erfaringer fra Søndre Land ungdomsskole, Knut Solhaug, rektor og elever
  - Erfaringer fra Skedsmo kommune, Birger Aaserud, lærer, Tæruddalen ungdomsskole
  - Erfaringer fra Stange kommune, Hilde Marie Bjartheim, lærer, Ottestad ungdomsskole
 • Spørsmål, kommentarer og erfaringsdeling!
 • Læreplanarbeid: Hva kan og må vi utvikle videre, vurdering, sluttvurdering og eksamen i faget.
 • Oslo kommune - i startgropa! Planer og erfaringer fra forsøk, Irene Brodshaug, Utdanningsetaten, Oslo kommune

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Fagfornyelsen: Seminar om arbeidslivsfag

05. mars 2020
kl. 10.00 - 15.30
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 958 07 038