Livsmestring og helse i skolen

apr

09

2019

1000

Oslo

Hva trenger barn og unge med tanke på dagens og morgendagens utfordringer? Kurset presenterer en allmenn tilnærming til livsmestring og helse, basert på trygge lærer-elev relasjoner og relasjonell klasseledelse.

09.04.2019 10:00:00 09.04.2019 10:00:00 Europe/Oslo Livsmestring og helse i skolen Hva trenger barn og unge med tanke på dagens og morgendagens utfordringer? Kurset presenterer en allmenn tilnærming til livsmestring og helse, basert på trygge lærer-elev relasjoner og relasjonell klasseledelse. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Livsmestring og helse i skolen.  Et relasjonelt perspektiv

Hva trenger barn og unge med tanke på dagens og morgendagens utfordringer? Kurset presenterer en allmenn tilnærming til livsmestring og helse, basert på trygge lærer-elev relasjoner og relasjonell klasseledelse. Oppmerksomt nærvær/ mindfulness presenteres som en hensiktsmessig og forskningsbasert tilnærming. Kurset er praktisk rettet. Sentrale temaer er:

  • Allmenn kunnskap om sinnets oppbygning og funksjon. Referanser til nevrovitenskap
  • Hva består relasjonskompetanse av? Hvordan utvikle denne siden ved det å være lærer?
  • Elevenes grunnkompetanse; styrke evnen til å være i kontakt med seg selv og med andre
  • Livsmestringstemaer og helsefremmende øvelser med elevene, som en integrert del av klasseledelse

 

Anne Sælebakke, utdannet lærer, fysioterapeut og psykoterapeut, har lang erfaring med helsefremmende arbeidet og oppmerksomt nærvær i utdanningsfeltet. Hun var en av lederne for skoleprosjektene Stressmestring i skolen og Call to Care. For tiden underviser hun på etterutdanningen Oppmerksomt nærvær, relasjoner og livsmestring ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP. Hun har skrevet bøkene Livsmestring i skolen. Et relasjonelt perspektiv (2018) og Barn i balanse. Nærvær og empati i barnehagen (2015), og er tidligere leder av foreningen Mindfulness Norge. Se også www.anneselebakke.no.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen. 

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Livsmestring og helse i skolen. Et relasjonelt perspektiv

09. april 2019
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076