Kurs om programmering - matematikklærere i vgs

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 03. apr. kl. 10:00 - 15:30

C. Sundtsgate 9, 5004 BERGEN

Vis i Google Maps
Pris

750,- (medlem)

1 800,- (ikke-medlem)

500,- (student)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Bjørg Johanna Sundøy
E-post: bjosun@udf.no

Fagfornyelsen er i gang og nye læreplaner under utarbeidelse. Programmering inntar en markant plass i matematikkfaget. For å kunne bruke programmering må lærerne, i tillegg til å kunne programmere, vite hvordan programmering kan bidra til økt matematisk forståelse hos elever.

Når programmering kommer i matematikkfaget fra høsten 2020 skal elevene lære å bruke programmering til å løse matematiske utfordringer. Hvordan kan vi legge til rette for at elevene lærer matematikk gjennom bruk av programmering, og hva slags type undervisningsopplegg kan gjennomføres? Kursholder Morten Munthe deler sine erfaringer fra PhD-arbeidet og undervisning med programmering i skolen. Det vil bli vist konkrete eksempler på bruk av programmering i sentrale områder fra matematikkpensumet på videregående nivå. Hovedfokus vil være på R1 og R2, men det vil også bli vist eksempler fra 1T, 1P, S1 og S2.

Det stilles ikke krav om at du må ha kunnskaper om programmering på forhånd for å kunne delta. Alle eksemplene som blir vist vil blir gjennomgått slik at selv de uten bakgrunn i programmering kan forstå. Vi presiserer at det ikke er et kurs hvor du lærer deg selve programmeringen, men det vil være et nyttig startpunkt for alle som underviser matematikk i videregående skole. For de som har en bakgrunn i programmering vil kurset også være en god startblokk for utvikling av egne undervisningsopplegg.

For å få best utbytte av kurset anbefaler vi at deltakere har med egen pc og har installert Python versjon 3.7 – Graphical installer fra https://www.anaconda.com/distribution/ Dette gjør at dere kan skrive ned og kjøre programmene som vises på kursdagen. Materiell som blir vist og benyttet på kursdagen, blir tilgjengelig for kursdeltagerne.

Fra programmet:

  • Gjennomgang av eksempler gjennomført i R1 og R2 klasser og med tilhørende evaluering
  • Eksempler fra blant annet områdene algebra, funksjoner, og sannsynlighet
  • Hvordan programmering kan bidra til økt matematisk forståelse hos elever
  • Fordeler og utfordringer ved bruk av programmering

Kursholder
Morten Munthe er lektor i videregående skole med mange års erfaring. Han underviser på Oslo Handelsgymnasium i matematikk, fysikk, teknologi og forskningslære og naturfag. Fra høsten 2018 har han holdt på med en doktorgrad i matematikkdidaktikk ved NMBU der hovedfokuset er elevenes læring ved bruk av programmering i valgfagene R1 og R2. Morten har også holdt flere foredrag og deltatt på seminarer med temaet programmering i skolen.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kursholder

Avbildet: Morten Munthe
Morten Munthe