FULLTEGNET. Kurs for lærere i kunst og håndverk

Om arrangementet

Hvor og når?
fredag 26. april kl. 10:00 - 15:30

Quality Hotel Augustin AS

Kongens gate 26, 7011 TRONDHEIM

Vis i Google Maps
Pris

750,- (medlem)

1 800,- (ikke-medlem)

500,- (student)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Bjørg Johanna Sundøy
E-post: bjosun@udf.no

I 2020 innføres ny læreplan i faget kunst og håndverk. På dette kurset får du en oppdatering om fornyelsen av faget kunst og håndverk, verktøy til egen vurderingspraksis og eksempler på undervisningsopplegg.

I faget kunst og håndverk kan det være vanskelig for elevene å få øye på hva de kan ta med seg videre fra et verksted til det neste. Hvordan kan de fire kjerneelementene være til støtte her? Gjennom kursdagen blir du introdusert til ulike modeller du kan ta i bruk for å analysere egen vurderingspraksis og skape sammenhenger mellom verksteder for elevene.

Med utgangspunkt i oppgavetekster fra lærere i faget drøfter vi hvordan gode kjennetegn kan formuleres for å tydeliggjøre hva elevene skal strekke seg etter i arbeid med faget.

Fra programmet:

  • Presentasjon av modeller for å analysere og utvikle egen vurderingspraksis.
  • Hvordan skape sammenhenger og progresjon mellom verksteder?
  • Hvordan utvikle fagrelevante kjennetegn på måloppnåelse?
  • Eksempler på undervisningsopplegg innen arkitektur, visuell kommunikasjon, kunst og design.
  • Oppdatering på fagfornyelsen og ny læreplan - diskusjon i grupper . 

Denne kursdagen ble også gjennomført høsten 2018. De faglige eksemplene vil være mye av de samme som sist, men oppdatert mot læreplanutkastet som ligger på høring våren 2019.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kursholder

Avbildet: Eva Lutnæs
Eva Lutnæs

Ener ungdomsskole